Nhân sự

1. BAN CHỦ NHIỆM

Trưởng khoa: TS. Lê Thị Ngọc Điệp, phụ trách chung và phụ trách đào tạo sau đại học 
Phó Trưởng khoa: TS. Phan Anh Tú, phụ trách Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế & dự án
Phó Trưởng khoa: TS. Trần Phú Huệ Quang, phụ trách đào tạo đại học, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng.


2. VIÊN CHỨC CÁC BỘ MÔN
Tính đến tháng 01/3/2013, tổng số nhân sự của khoa là 18 viên chức, phân thành 4 bộ môn như sau:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Học hàm

Chức danh

Chức vụ

 BỘ MÔN

1

Nguyễn Văn Hiệu

1962

Tiến sĩ

 

Giảng viên chính

Trưởng Bộ môn

Lý luận văn hóa

2

Nguyễn Ngọc Thơ

1978

Tiến sĩ

Phó Giáo sư

Giảng viên cao cấp

 

3

Bạch Thị Thu Hiền

1963

Thạc sĩ

 

Giảng viên

 

4

Trương Văn Minh

 

Tiến sĩ

 

Giảng viên chính

 

5

Trần Ngọc Khánh

 

Tiến sĩ

 

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

Văn hóa ứng dụng

6

Huỳnh Quốc Thắng

1952

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Giảng viên cao cấp

 

7

Ngô Anh Đào

1981

Thạc sĩ

 

Giảng viên

 

8

Quách Thuyên Nhã Uyên

1991

Thạc sĩ

 

Giảng viên

 

9

Trần Long

1960

Tiến sĩ

 

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

Văn hóa Việt Nam

10

Lý Tùng Hiếu

1958

Tiến sĩ

 

Giảng viên chính

 

11

Nguyễn Thị Phương Duyên

1978

Tiến sĩ

 

Giảng viên

 

12

Trương Thị Lam Hà

1983

Thạc sĩ

 

Giảng viên

 

13

Trần Phú Huệ Quang

1978

Tiến sĩ

 

Giảng viên

Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn

Văn hóa thế giới

14

Phan Anh Tú

1973

Tiến sĩ

 

Giảng viên

Phó Trưởng khoa

15

Lê Thị Ngọc Điệp

1973

Tiến sĩ

 

Giảng viên

Trưởng khoa

16

Bùi Việt Thành

1979

Thạc sĩ

 

Chuyên viên

 3. BỘ MÁY GIÚP VIỆC
Thư ký khoa: Nguyễn Thị Kim Liên
Thủ quỹ: Ngô Anh Đào
Trợ lý nghiên cứu khoa học: Bùi Việt Thành
Giáo vụ Cử nhân: Quách Thuyên Nhã Uyên
Giáo vụ Sau đại học: Nguyễn Trọng Hùng
Trợ lý NCS: Nguyễn Thị Phương Duyên
Trợ lý hợp tác quốc tế: Trương Văn Minh
Quản lý thư viện: Nguyễn Thị Kim Liên
Trợ lý công tác sinh viên, hậu tuyển dụng: Trương Thị Lam Hà
Thực tập chuyên môn: Bùi Việt Thành
Kiểm định chất lượng: Ngô Anh Đào 

Cố vấn học tập: TS. Trần Long, TS. Lý Tùng Hiếu

Giáo viên chủ nhiệm: ThS. Trương Thị Lam Hà, TS. Trương Văn Minh, TS. Trần Ngọc Khánh, ThS. Quách Thuyên Nhã Uyên

Khoa Văn hóa học
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.