Đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu năm 2008

1. Xây dựng từ điển văn hoá học giải nghĩa và đối chiếu (Trọng điểm ĐHQG)

Chủ nhiệm: GS.TSKH Trần Ngọc Thêm

Năm thực hiện:2005 – 2007

Năm nghiệm thu: 2008

Xếp loại: Khá

2. Văn hóa người Việt miền Tây Nam Bộ (Trọng điểm ĐHQG)

Chủ nhiệm: GS.TSKH Trần Ngọc Thêm

Năm thực hiện:2005 – 2007

Năm nghiệm thu: 2008

Xếp loại: Khá

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.