Cơ cấu chức năng

Cơ cấu chức năng

1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Tên khoa
KHOA VĂN HÓA HỌC
Tiếng Anh: Faculty of Culturology
Tiếng Nga: Факультет Культурологии
Tiếng Hoa: 文化学系
1.2. Mã ngành đào tạo
Cử nhân Văn hoá học: 522.03.03
Thạc sĩ Văn hoá học: 60.31.70
Tiến sĩ Văn hoá học: 62.31.70.01
(Mã ThS và TS theo Quyết định số 44/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 24-10-2002).

2. TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG
2.1. Tầm nhìn

Là một thành viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM – một trong hai trung tâm nòng cốt của giáo dục đại học Việt Nam trong việc đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao – Khoa Văn hoá học hướng tới tầm nhìn xây dựng “văn hoá học TP. HCM” thành một thương hiệu mạnh, được biết tới cả trong và ngoài nước.
2.2. Sứ mạng
1) Trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu ở khu vực các tỉnh phía Nam trong lĩnh vực văn hoá học;
2) Cung cấp nguồn nhân lực và các dịch vụ khoa học chất lượng cao cho nền kinh tế quốc dân trong lĩnh vực văn hoá học;
3) Trở thành một trường phái văn hoá học với những công trình khoa học được biết đến trong và ngoài nước;
4) Góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

3. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
Khoa Văn hóa học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM có nhiệm vụ nghiên cứu văn hoá học và các nền văn hoá, đào tạo các chuyên ngành văn hóa học ở trình độ đại học và sau đại học để đáp ứng các yêu cầu nhân lực của xã hội trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chính trị, thông tin, công tác quần chúng, du lịch, v.v.
Ngoài ra, Khoa Văn hóa học có nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu và phụ trách giảng dạy các kiến thức văn hóa và văn hóa học cho các ngành khoa học trong và ngoài trường, các cơ quan, tổ chức có nhu cầu.

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Khoa Văn hoá học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM hiện có bốn bộ môn: Lý luận văn hoá, Văn hoá ứng dụng, Văn hoá Việt Nam, Văn hoá thế giới.
 
 
Khoa Văn hóa học
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.