Tiến sỹ Văn hóa học

Tiến sỹ Văn hóa học

Chuyên ngành: VĂN HOÁ HỌC
Mã số : 62.31.70.01
Bộ môn quản lý chuyên ngành: Khoa Văn hoá học
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

I. YÊU CẦU CHUNG
- Giúp NCS hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành và liên ngành, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu và độc lập giải quyết các vấn đề có ý nghĩa khoa học trong lĩnh vực chuyên môn về lý thuyết lẫn thực hành.
- Phát huy tinh thần tự học và phát triển tư duy sáng tạo của NCS, coi trọng sự rèn luyện về phương pháp và thói quen nghiên cứu khoa học của NCS.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Các học phần bổ sung:
1.1. Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ:
Gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ chuyên ngành Văn hoá học (chưa kể các môn triết học và ngoại ngữ). NCS phải hoàn thành chương trình trong vòng 24 tháng đầu của thời gian đào tạo, tổng số các học phần tổi thiểu là 30 tín chỉ, gồm các môn học bắt buộc (16 tín chỉ) và các học phần tự chọn, cụ thể như sau:

1.2. Đối với NCS đã có bằng thạc sĩ
- Đúng chuyên ngành Văn hoá học do chính khoa đào tạo và tốt nghiệp chưa lâu: không học các học phần bổ sung
- Đúng chuyên ngành Văn hoá học nhưng do cơ sở khác cấp, hoặc đúng chuyên ngành do Nhà trường đào tạo nhưng tốt nghiệp đã lâu phải học các học phần bổ sung
- Thuộc các chuyên ngành GẦN (Văn hoá dân tộc, Văn hoá quần chúng, Ngôn ngữ và Văn hoá phương đông, Bảo tồn bảo tàng, Triết học, Chính trị học, Xã hội học, Địa lý du lịch-địa lý kinh tế, Quản trị du lịch, Quản trị du lịch khách sạn, Quản trị kinh doanh, Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Thư viện thông tin, Phát hành sách, Báo chí học, Ngữ văn nước ngoài (Trung, Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Ngữ văn Việt Nam, Hán nôm, Châu Á học, Đông phương học, Văn học, Lịch sử, Sử-Chính trị, Khảo cổ, Phát hành sách, Đông Nam Á học, Du lịch, Dân tộc học, Nhân học, Lý luận nghệ thuật, Lý luận nghệ thuật, Lý luận âm nhạc, Lý luận sân khấu, Lý luận điện ảnh, Sư phạm âm nhạc, Việt Nam học) thì phải học các học phần bổ sung sau:

2. Các học phần tiến sĩ
Nhằm giúp NCS cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên môn, cả về phương diện lý thuyết lẫn thực hành nghiên cứu, Khoa Văn hóa học đề xuất giảng dạy các học phần sau:

GHI CHÚ: Mỗi khóa NCS được thực hiện ít nhất 3 chuyên đề (= 9 tín chỉ)

3. Các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
Gắn với yêu cầu cụ thể của đề tài luận án và yêu cầu nâng cao khả năng nghiên cứu, dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn khoa học, NCS hoàn thành các chuyên đề với tổng khối lượng từ bốn đến sáu tín chỉ và hoàn thành theo quy trình được quy định trong quy chế.
Đối với tiểu luận tổng quan, NCS phải gắn với yêu cầu của đề tài, tập trung làm rõ lịch sử nghiên cứu vấn đề và thể hiện được khả năng nghiên cứu, chỉ ra được cái mới cần tập trung làm rõ trong luận án.

4. Nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án
Nghiên cứu sinh phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu phải phù hợp với mục tiêu của luận án, đảm bảo tính trung thực, tính khoa học và tính mới.
Luận án tiến sĩ thực hiện đúng quy cách và đảm bảo các yêu cầu cơ bản của các quy định trong Quy chế đào tạo.
Khoa Văn hóa học
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.