Thông tin liên hệ

VĂN PHÒNG KHOA

            
            - Địa chỉ: Phòng A204, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            - Điện thoại: (028) 3829.3828 (số nội bộ: 145)

            - Website: vanhoahoc.hcmussh.edu.vn

            - Email: vanhoahoc@hcmussh.edu.vn; vanhoahoc@gmail.com

 

    TRƯỞNG KHOA VÀ CÁC PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trưởng khoa:TS. Lê Thị Ngọc Điệp

        - Di động: 0909252519
- Email: lethingocdiep@hcmussh.edu.vn

 

Phó Trưởng khoa: TS. Phan Anh Tú

      - Di động: 0914410919
- Email: phananhtu@hcmussh.edu.vn

  

Phó Trưởng khoa: TS. Trần Phú Huệ Quang

        - Di động: 0918407977
- Email: huequang@hcmussh.edu.vn

  

   CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

Thư ký khoa-Quản lý thư viện Nguyễn Thị Kim Liên

        - Di động: 0983019126
- Email: nguyenthikimlien@hcmussh.edu.vn

 Giáo vụ đại học: Ngô Tuyết Nhi

 - Di động: 0934.155.917

- Email: vanhoahochedaihoc@gmail.com

ngotuyetnhi.1709@gmail.com


Thủ quỹ: ThS. Ngô Anh Đào

        - Di động: 0918746347
- Email: anhdao81@hcmussh.edu.vn

 

Nghiên cứu khoa học: ThS. Bùi Việt Thành

        - Di động: 0918389781
- Email: buivietthanh@hcmussh.edu.vn

 

Giáo vụ Sau đại học: 
         - Nguyễn Trọng Hùng
        - Di động: 0917190436-0915222481
- Email: nguyentronghung@hcmussh.edu.vn
- Email: giaovusdhvhh@gmail.com


Hợp tác quốc tế: TS. Trương Văn Minh

      - Di động: 0903815152
- Email: truongvanminh.htv@gmail.com

Công tác sinh viên: ThS. Trương Thị Lam Hà

 - Di động: 0908045683
- Email:lamha@hcmussh.edu.vn

Kiểm định chất lượng: : ThS. Ngô Anh Đào

      - Di động: 0903878024
- Email: anhdao81@hcmussh.edu.vn

 
      Cố vấn học tập:
- TS. Trần Long

  - Di động: 0918292053

- Email: tranlong@hcmussh.edu.vn

- TS. Lý Tùng Hiếu

 - Di động:0909530241

- Email: lytunghieu@gmail.com

- TS. Trương Văn Minh

      - Di động: 0903815152
- Email: truongvanminh.htv@gmail.com


Giáo viên chủ nhiệm: 

K.2015: ThS. Trương Thị Lam Hà

K.2016: TS. Trương Văn Minh

K.2017: TS. Trần Ngọc Khánh

K.2018: ThS. Bùi Việt Thành

 

  

-


     


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.