Đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu năm 2016

1. Du lịch sinh thái và làng nghề Bình Dương (cấp tỉnh)

Chủ nhiệm: PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

Năm thực hiện:  2015

Năm nghiệm thu: 2016 (đã nghiệm thu cấp cơ sở)

 

2. Quy hoạch tổng thể văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (cấp tỉnh)

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hiệu

Năm thực hiện:2015 - 2016

Năm nghiệm thu: 2016

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.