Chuyên đề tổng quan dành cho NCS

Thông báo 

V/v: NCS lưu ý khi thực hiện Tiểu luận tổng quan

 

TP.HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2016

 

Kính gởi: Nghiên cứu sinh Văn hóa học các khóa 

Khoa Văn hóa học đã có thông báo đến NCS các khóa về những yêu cầu khi thực hiện Tiểu luận tổng quan và cũng đã có hướng dẫn sơ bộ. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai, một số anh chị NCS không thật chú ý đến yêu cầu cơ bản của một Tiểu luận tổng quan nên nội dung có phần dàn  trải, chưa sâu.

Nay đề nghị NCS chú ý đến các điểm sau:

- Yêu cầu về nội dung của một Tiểu luận tổng quan: “Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết." (trích Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ 2010 của ĐHQG.TP.HCM).

- Yêu cầu về bố cục, quy cách của một Tiểu luận tổng quan: Từ yêu cầu về nội dung nêu trên, tùy dung lượng và quy mô của tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án, NCS có thể bố cục Tiểu luận tổng quan phù hợp, nhưng đảm bảo có các phần chính sau: Đặt vấn đề (hoặc Mở đầu): nêu lý do, mục đích, quan điểm và phương pháp thực hiện tiểu luận tổng quan; Nội dung (phân theo các chương hoặc phận các luận điểm chính theo đề mục): “phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài”, NCS cần thể hiện được khả năng hệ thống hóa, bao quát tài liệu và khả năng phân tích, đánh giá lịch sử nghiên cứu vấn đề; Kết luận: rút ra những vấn đề luận án cần tập trung nghiên cứu, giải quyết và nêu một số vấn đề liên quan nếu có. Về quy cách: trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo theo đúng quy định hiện hành.

Khoa Văn hóa học

---------------

Ghi chú: Thông báo này thay cho các thông báo và hướng dẫn trước đây về thực hiện Tiểu luận tổng quan

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.