Nhân sự

1. BAN CHỦ NHIỆM

Trưởng khoa: Nguyễn Văn Hiệu, phụ trách chung và phụ trách các mảng: tổ chức - hành chính, hoạt động học thuật, quản lý website, tài chính
Phó Trưởng khoa: Trương Văn Minh, phụ trách đào tạo đại học, quản lý sinh viên và hợp tác quốc tế
Phó Trưởng khoa: Lê Thị Ngọc Điệp, phụ trách đào tạo sau đại học, quản lý học viên sau đại học2. VIÊN CHỨC CÁC BỘ MÔN
Tính đến tháng 01/3/2013, tổng số nhân sự của khoa là 14 viên chức, phân thành 4 bộ môn như sau:

STT

Họ VÀ TÊN

NĂM SINH

HỌC VỊ

HỌC HÀM

CHỨC DANH

CHỨC VỤ

BỘ MÔN

1

Nguyễn Ngọc Thơ

1978

Tiến sĩ

Phó Giáo sư 

Giảng viên

 

Lý luận văn hóa

2

Bạch Thị Thu Hiền

1963

Thạc sĩ

 

Giảng viên

 

Lý luận văn hóa

3

Huỳnh Quốc Thắng

1952

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Giảng viên

 

Văn hóa ứng dụng

4

Trần Ngọc Khánh

 

Tiến sĩ

 

Giảng viên

 

Văn hóa ứng dụng

5

Ngô Anh Đào

1981

Thạc sĩ

 

Giảng viên

 

Văn hóa ứng dụng

6

Trần Long

1960

Tiến sĩ

 

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

Văn hóa Việt Nam

7

Lý Tùng Hiếu

1958

Tiến sĩ

 

Giảng viên chính

 

Văn hóa Việt Nam

8

Nguyễn Văn Hiệu

1962

Tiến sĩ

 

Giảng viên chính

Trưởng Khoa

Lý luận văn hóa

9

Nguyễn Thị Phương Duyên

1978

Tiến sĩ

 

Giảng viên

 

Văn hóa Việt Nam

10

Trương Thị Lam Hà

1983

Thạc sĩ

 

Giảng viên

 

Văn hóa Việt Nam

11

Phan Anh Tú

1973

Tiến sĩ

 

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

Văn hóa thế giới

12

Lê Thị Ngọc Điệp

1973

Tiến sĩ

 

Giảng viên

Phó trưởng khoa

Văn hóa thế giới

13

Trần Phú Huệ Quang

1978

Tiến sĩ

 

Giảng viên

 

Văn hóa thế giới

  Trương Văn Minh     Tiến sĩ   Giảng viên  Phó trưởng khoa
 
Văn hóa ứng dụng
 
   Quách Thuyên Nhã Uyên
  Thạc sĩ    Giảng viên 
 
  Văn hóa ứng dụng 


3. BỘ MÁY GIÚP VIỆC
Thư ký khoa: Nguyễn Thị Kim Liên
Kế toán: Nguyễn Thảo Chi
Trợ lý nghiên cứu khoa học: Bạch Thị Thu Hiền
Giáo vụ Cử nhân: Nguyễn Thị Kim Liên
Giáo vụ Cao học: Nguyễn Trọng Hùng
Giáo vụ NCS: Nguyễn Thị Phương Duyên
Giáo vụ VHVL Tiền Giang:Trương Thị Lam Hà
Trợ lý hợp tác quốc tế: Phan Anh Tú
Quản lý thư viện: Trương Thị Lam Hà
Trợ lý công tác sinh viên: Quách Thuyên Nhã Uyên
Kiểm định chất lượng: Ngô Anh Đào 
Khoa Văn hóa học
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.