Cử nhân Văn hóa học

Cử nhân Văn hóa học

Tên chương trình: Chương trình đào tạo Cử nhân Văn hoá học

Loại hình đào tạo: Chính quy

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân văn hoá học có kiến thức và tư duy lý luận về văn hóa học và văn hóa Việt Nam; nắm vững các phương pháp và kỹ năng nghiên cứu văn hóa học và văn hóa Việt Nam; có khả năng vận dụng kiến thức, tư duy và các phương pháp văn hóa học vào các hoạt động thực tiễn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

* Về kiến thức

1) Có kiến thức cơ sở về lý luận văn hóa học và phương pháp nghiên cứu văn hóa

2) Có kiến thức về văn hóa tộc người, văn hóa lịch sử, văn hóa địa lý, các thành tố và các bình diện của văn hóa

3) Có kiến thức về văn hóa thế giới, văn hóa khu vực, văn hóa Việt Nam, văn hóa các vùng miền

4) Có kiến thức về các lĩnh vực văn hóa học ứng dụng

5) Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ và có kiến thức Hán Nôm căn bản phục vụ cho hoạt động chuyên môn của mình

6) Có hiểu biết cơ bản và khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học phục vụ cho hoạt động chuyên môn của mình

7) Có những kiến thức xã hội cơ bản cần thiết cho cuộc sống.

* Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp

1) Có khả năng vận dụng các kiến thức, phương pháp đã học vào công việc nghiên cứu và những hoạt động thực tiễn cụ thể liên quan đến văn hóa và văn hóa học

2) Có kỹ năng giao tiếp xã hội, làm việc nhóm và quản lý

3) Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng

4) Có bản lĩnh, tự tin, độc lập, sáng tạo, và khả năng hội nhập.

1.3. Cơ hội nghề nghiệp

1) Có thể nghiên cứu văn hóa và văn hóa học tại các viện hoặc trung tâm nghiên cứu khoa học

2) Có thể giảng dạy văn hóa học tại các trường đại học, cao đẳng, các trường nghiệp vụ về văn hóa - thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội (thanh niên, công đoàn)

3) Có thể quản lý nghiệp vụ tại các tổ chức, cơ quan, thuộc ngành văn hóa - thông tin - du lịch

4) Có thể hoạt động hữu hiệu trong những ngành nghề đòi hỏi các tri thức về văn hóa học (truyền thông, ngoại giao, hướng dẫn du lịch...)

5) Nếu có khả năng, có thể học tiếp để nhận các học vị cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ văn hóa học.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 7 học kỳ - 12 học kỳ

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 140 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Chương trình đào tạo cử nhân Văn hóa học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có thể tiếp nhận các đối tượng dưới đây dự thi tuyển sinh đại học:

a) Những người có bằng tốt nghiệp PTTH (tú tài) muốn đi sâu tìm hiểu về văn hóa học và văn hóa dân tộc;

b) Những cán bộ đang công tác trong ngành văn hóa - thông tin có bằng tốt nghiệp PTTH (tú tài) có nhu cầu hoàn tất trình độ đại học về văn hoá học;

c) Những người đã có một hoặc trên một bằng đại học, đang làm việc trong các ngành có liên quan hoặc có nhu cầu hiểu biết về văn hóa học và văn hóa dân tộc (số này sẽ học hệ chính quy bằng hai trong 2,5 năm);

d) Việt kiều và con em Việt kiều hoặc những người nước ngoài có bằng tốt nghiệp PTTH (tú tài) hoặc tương đương, có nhu cầu tìm hiểu về văn hoá học và văn hóa Việt Nam.

Chương trình đào tạo cử nhân Văn hóa học của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh quốc gia theo 2 khối thi:

- Khối C (thi 3 môn: Văn – Lịch sử - Địa lý) và

- Khối D1 (thi 3 môn: Văn - Toán – Anh văn).

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Chương trình đào tạo cử nhân Văn hóa học được thực hiện theo phương thức tín chỉ, căn cứ vào:

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ do Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM ban hành kém theo quyết định số 1368/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21/11/2008

- Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ bậc đại học hệ chính quy do Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV ban hành kèm theo quyết định số 64/QĐ-ĐT ngày 16/02/2009

6. THANG ĐIỂM: Áp dụng thang điểm 10


7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

* Tổng số kiến thức tự chọn: 42 - 43 TC.

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (33-34 TC)

7.1.1. Các môn lý luận chính trị (10 TC)


7.1.2. Kiến thức Khoa học tự nhiên (4 TC)


7.1.3. Kiến thức Khoa học Xã hội nhân văn

* Ngoài ra, Sinh viên tích lũy các chứng chỉ sau để được xét tốt nghiệp (số TC các chứng chỉ này tính riêng, không cộng vào tổng số TC toàn khóa học):

- Ngoại ngữ (trình độ B hoặc tương đương): chọn một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung, Nga, Nhật , Hàn, Ý, Tây Ban Nha (10 TC)

- Tin học đại cương: 4 TC

- Giáo dục thể chất: 5 TC

- Giáo dục quốc phòng: 6 TC

7.2. Khối kiến thức chuyên nghiệp (107 TC)

7.2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành (41 TC)7.2.2. Khối kiến thức chuyên nghiệp bắt buộc (32 TC)

7.2.2.1. Chuyên ngành Văn hoá Việt Nam (32 TC)7.2.2.2. Chuyên ngành Văn hoá thế giới (32 TC)


7.2.3. Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn (tối thiểu 34 TC)


Chú thích:

SV đăng ký làm khóa luận phải có điểm trung bình tối thiểu từ 7,0 trở lên (tính đến hết học kỳ 6). Tiêu chuẩn cụ thể hằng năm do BCN Khoa quyết định (trên cơ sở cân đối tỷ lệ giữa chỉ tiêu và tổng số SV).

Khoa Văn hóa học
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.