Thông tin liên hệ

VĂN PHÒNG KHOA

            
            - Địa chỉ: Phòng A204, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            - Điện thoại: (028) 3829.3828 (số nội bộ: 145)

            - Website: vanhoahoc.hcmussh.edu.vn

            - Email: vanhoahoc@hcmussh.edu.vn; vanhoahoc@gmail.com

 

    TRƯỞNG KHOA VÀ CÁC PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trưởng khoa:TS. Lê Thị Ngọc Điệp

        - Di động: 0909252519
- Email: lethingocdiep@hcmussh.edu.vn

 

Phó Trưởng khoa: TS. Phan Anh Tú

      - Di động: 0914410919
- Email: phananhtu@hcmussh.edu.vn

  

Phó Trưởng khoa: TS. Trần Phú Huệ Quang

        - Di động: 0918407977
- Email: huequang@hcmussh.edu.vn

  

   CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

Thư ký khoa-Quản lý thư viện Nguyễn Thị Kim Liên

        - Di động: 0983019126
- Email: nguyenthikimlien@hcmussh.edu.vn

 Giáo vụ đại học: Ngô Tuyết Nhi

 - Di động: 0934.155.917

- Email: vanhoahochedaihoc@gmail.com

ngotuyetnhi.1709@gmail.com


Thủ quỹ: ThS. Ngô Anh Đào

        - Di động: 0918746347
- Email: anhdao81@hcmussh.edu.vn

 

Nghiên cứu khoa học: ThS. Bùi Việt Thành

        - Di động: 0918389781
- Email: buivietthanh@hcmussh.edu.vn

 

Giáo vụ Sau đại học: 
         - Nguyễn Trọng Hùng
        - Di động: 0917190436-0915222481
- Email: nguyentronghung@hcmussh.edu.vn
- Email: giaovusdhvhh@gmail.com


Hợp tác quốc tế: TS. Trương Văn Minh

      - Di động: 0903815152
- Email: truongvanminh.htv@gmail.com

Công tác sinh viên: ThS. Trương Thị Lam Hà

 - Di động: 0908045683
- Email:lamha@hcmussh.edu.vn

Kiểm định chất lượng: : ThS. Ngô Anh Đào

      - Di động: 0903878024
- Email: anhdao81@hcmussh.edu.vn

 
      Cố vấn học tập:
- TS. Trần Long

  - Di động: 0918292053

- Email: tranlong@hcmussh.edu.vn

- TS. Lý Tùng Hiếu

 - Di động:0909530241

- Email: lytunghieu@gmail.com

- TS. Trương Văn Minh

      - Di động: 0903815152
- Email: truongvanminh.htv@gmail.com


Giáo viên chủ nhiệm: 

K.2015: ThS. Trương Thị Lam Hà

K.2016: TS. Trương Văn Minh

K.2017: TS. Trần Ngọc Khánh

K.2018: ThS. Bùi Việt Thành

  GIỜ TRỰC KHOA, LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG

TRỰC HÀNH CHÍNH: SÁNG 7H30 – 11H30, CHIỀU 13H30 – 17H

TRỰC TRỢ LÝ – GIẢNG VIÊN: SÁNG 8H00 – 11H30, CHIỀU 14H00 – 17H

 

Buổi trực

TRỰC

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


SÁNGNguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Trọng Hùng


Nguyễn Trọng Hùng

Bùi Việt Thành

Trương Thị Lam Hà

Nguyễn Thị Kim Liên Nguyễn Trọng Hùng

 

Bùi Việt Thành

Nguyễn Trọng Hùng

Ngô Anh Đào

Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Trọng HùngGIẢNG VIÊN

Nguyễn Văn Hiệu

Trương Văn Minh

Trần Ngọc Khánh


Lý Tùng Hiếu


BAN CHỦ NHIỆM

Lê Thị Ngọc Điệp


Trần Phú Huệ Quang


Lê Thị Ngọc Điệp

CHIỀUNguyễn Thị KimLiên

Bùi Việt Thành


Nguyễn Thị Kim Liên

Bùi Việt Thành


Nguyễn Thị Kim Liên

Bùi Việt Thành

Nguyễn Thị Phương Duyên

Nguyễn Trọng Hùng

Bùi Việt Thành

Nguyễn Trọng Hùng

Nguyễn Thị Kim LiênGIẢNG VIÊN

Bạch Thu Hiền


Huỳnh Quốc Thắng


Trần Long
BAN CHỦ NHIỆM


Phan Anh Tú
  

-


     


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.