Thông tin liên hệ

VĂN PHÒNG KHOA

            
            - Địa chỉ: Phòng A204, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            - Điện thoại: (028) 3829.3828 (số nội bộ: 145)

            - Website: vanhoahoc.hcmussh.edu.vn

            - Email: vanhoahoc@hcmussh.edu.vn; vanhoahoc@gmail.com

 

    TRƯỞNG KHOA VÀ CÁC PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trưởng khoa: Lê Thị Ngọc Điệp

        - Di động: 0909252519
- Email: lethingocdiep@hcmussh.edu.vn

 

Phó Trưởng khoa: Phan Anh Tú

      - Di động: 0914410919
- Email: phananhtu@hcmussh.edu.vn

  

Phó Trưởng khoa: Trần Phú Huệ Quang

        - Di động: 0918407977
- Email: huequang@hcmussh.edu.vn

  

   CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

Thư ký khoa-Quản lý thư viện Nguyễn Thị Kim Liên

        - Di động: 0983019126
- Email: nguyenthikimlien@hcmussh.edu.vn

 Giáo vụ đại học: Trương Thị Lam Hà
 - Di động: 0908045683
- Email:lamha@hcmussh.edu.vn

Thủ quỹ: Ngô Anh Đào

        - Di động: 0918746347
- Email: anhdao81@hcmussh.edu.vn

 

Nghiên cứu khoa học: Bùi Việt Thành

        - Di động: 0918389781
- Email: buivietthanh@hcmussh.edu.vn

 

Giáo vụ Sau đại học: 
        + Trợ lý Cao học: Nguyễn Trọng Hùng
        - Di động: 0917190436
- Email: nguyentronghung@hcmussh.edu.vn
- Email: giaovusdhvhh@gmail.com

+ Trợ lý NCS: 
Nguyễn Thị Phương Duyên

        - Di động: 0918746347
- Email:  phuong.nguyen78@hcmussh.edu.vn

Hợp tác quốc tế: Trương Văn Minh

      - Di động: 0903815152
- Email: truongvanminh.htv@gmail.com

Công tác sinh viên: Quách Thuyên Nhã Uyên

 - Di động: 01229074888

- Email: nhauyenquach@hcmussh.edu.vn

Kiểm định chất lượng: : Ngô Anh Đào

      - Di động: 0903878024
- Email: anhdao81@hcmussh.edu.vn

 
      Cố vấn học tập:
- TS. Trần Long

 - Di động:0918292053

- Email: tranlong@hcmussh.edu.vn

- TS. Lý Tùng Hiếu

 - Di động:0909530241

- Email: lytunghieu@gmail.com

  GIỜ TRỰC KHOA, LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG

TRỰC HÀNH CHÍNH: SÁNG 7H30 – 11H30, CHIỀU 13H30 – 17H

TRỰC TRỢ LÝ – GIẢNG VIÊN: SÁNG 8H00 – 11H30, CHIỀU 14H00 – 17H

 

Buổi trực

TRỰC

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

SÁNG

 

 

Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Trọng Hùng

 

Nguyễn Trọng Hùng

Bùi Việt Thành

Trương Thị Lam Hà

Nguyễn Thị Kim Liên Nguyễn Trọng Hùng

Quách Thuyên Nhã Uyên

Bùi Việt Thành

Nguyễn Trọng Hùng

Ngô Anh Đào

Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Trọng Hùng

 

 

GIẢNG VIÊN

Nguyễn Văn Hiệu

Trương Văn Minh

Trần Ngọc Khánh

 

Lý Tùng Hiếu

 

BAN CHỦ NHIỆM

Lê Thị Ngọc Điệp

 

Trần Phú Huệ Quang

 

Lê Thị Ngọc Điệp

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

Nguyễn Thị KimLiên

Bùi Việt Thành

 

Nguyễn Thị Kim Liên

Bùi Việt Thành

 

Nguyễn Thị Kim Liên

Bùi Việt Thành

Nguyễn Thị Phương Duyên

Nguyễn Trọng Hùng

Bùi Việt Thành

Nguyễn Trọng Hùng

Nguyễn Thị Kim Liên

 

 

GIẢNG VIÊN

Bạch Thu Hiền

 

Huỳnh Quốc Thắng

 

Trần Long

 

 

 

BAN CHỦ NHIỆM

 

Phan Anh Tú

 

 

 

  

-


     

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.