Thông tin liên hệ

VĂN PHÒNG KHOA

            
            - Địa chỉ: Phòng A204, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            - Điện thoại: 38293828 (số nội bộ: 145)

            - Website: vanhoahoc.hcmussh.edu.vn

            - Email: vanhoahoc@hcmussh.edu.vn; vanhoahoc@gmail.com

 

    TRƯỞNG KHOA VÀ CÁC PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trưởng khoa: Nguyễn Văn Hiệu

        - Di động: 0977986132
- Email: nguyenvan hieu@hcmussh.edu.vn

 

Phó Trưởng khoa: Trần Ngọc Khánh

      - Di động: 0903702871
- Email: tranngockhanh@hcmussh.edu.vn

  

Phó Trưởng khoa: Lê Thị Ngọc Điệp

        - Di động: 0909252519
- Email: lethingocdiep@hcmussh.edu.vn

  

   CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

Thư ký khoa + Giáo vụ đại học hệ chính quy: Nguyễn Thị Kim Liên

        - Di động: 0983019126
- Email: nguyenthikimlien@hcmussh.edu.vn

 Giáo vụ đại học hệ Vừa học vừa làm: Trương Thị Lam Hà
 - Di động: 0908045683
- Email:lamha@hcmussh.edu.vn

Kế toán: Nguyễn Thị Phương Duyên

        - Di động: 0918746347
- Email: phuong.nguyen78@hcmussh.edu.vn

 

Nghiên cứu khoa học: Bạch Thị Thu Hiền

        - Di động: 0938003508
- Email: bachtthuhien@hcmussh.edu.vn

 

Giáo vụ Sau đại học: 
        + Trợ lý Cao học: Nguyễn Trọng Hùng
        - Di động: 0917190436
- Email: nguyentronghung@hcmussh.edu.vn
- Email: giaovusdhvhh@gmail.com

+ Trợ lý NCS: 
Nguyễn Thị Phương Duyên

        - Di động: 0918746347
- Email:  phuong.nguyen78@hcmussh.edu.vn


       

Hợp tác quốc tế: Phan Anh Tú

      - Di động: 0914410919
- Email: phananhtu@hcmussh.edu.vn

 

 

Quản lý thư viện: Trần Phú Huệ Quang

      - Di động: 0918407977
- Email: huequang@hcmussh.edu.vn

 

Công tác sinh viên: Quách Thuyên Nhã Uyên

 - Di động: 01229074888

- Email: 

 
Kiểm định chất lượng: : Ngô Anh Đào

      - Di động: 0903878024
- Email: anhdao81@hcmussh.edu.vn


     

     

                                                                             LỊCH TRỰC KHOA NĂM 2015

Buổi trực

TRỰC

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Hànhchính, Giáovụ, …

Nguyễn Thị KimLiên

NguyễnTrọngHùng

Quách Thuyên Nhã Uyên

 

NguyễnTrọngHùng

ThS. NgôAnhĐào

 

 

Nguyễn Thị KimLiên

Quách Thuyên Nhã Uyên

 

 

NguyễnTrọngHùng

ThS.Trương Thị Lam Hà

 

Nguyễn Thị KimLiên

NguyễnTrọngHùng

 

 

Chuyênmôn, BCN

TS. NguyễnVănHiệu

 

 

TS. TrầnNgọcKhánh

TS. TrầnPhúHuệQuang

TS. NguyễnVănHiệu

TS. LýTùngHiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

Hànhchính, Giáovụ, …

Nguyễn Thị KimLiên

Quách T Nhã Uyên

ThS. BạchThu Hiền

 

NguyễnTrọngHùng

Quách Thuyên Nhã Uyên

 

 

Nguyễn Thị KimLiên

ThS. Nguyễn Thị Phương Duyên

 

Nguyễn Thị KimLiên

NguyễnTrọngHùng

Quách Thuyên Nhã Uyên

 

Nguyễn Thị KimLiên

NguyễnTrọngHùng

 

 

Chuyênmôn, BCN

TS. LêThịNgọcĐiệp

PGS.TS. HuỳnhQuốcThắng

TS. PhanAnhTú

 

TS. Trần Long

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.