Thạc sỹ Văn hóa học

Chuyên ngành: VĂN HOÁ HỌC

Mã số: 60.31.70

Bộ môn quản lý chuyên ngành: Khoa Văn hoá học

Loại hình đào tạo: Chính quy Tập trung

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, CHUẨN ĐẦU RA

Đào tạo thạc sĩ văn hoá học có kiến thức sâu và tư duy lý luận vững về văn hóa học và văn hóa Việt Nam; nắm chắc các phương pháp và kỹ năng nghiên cứu văn hóa học và văn hóa Việt Nam; có năng lực nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức và các phương pháp văn hóa học vào việc phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoạt động văn hoá và văn hoá học.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO THEO THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Từ 1,5 năm đến 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học;

Chương trình đào tạo có hai loại: Chương trình giảng dạy môn học (gồm 2 phương thức) và chương trình nghiên cứu (được quy định tại điều 13, Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Giám đốc ĐHQG.HCM ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2009)

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ

3.1. Phần kiến thức chung:

Triết học: 05 tín chỉ

Ngoại ngữ (là một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung): 06 tín chỉ

3.2. Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành (bao gồm môn học bắt buộc và tự chọn):

Số tín chỉ cơ sở và chuyên ngành yêu cầu tích luỹ đối với chương trình giảng dạy môn học phương thức I là 25 đến 50 tín chỉ, phương thức II là 25 đến 35 tín chỉ; chương trình nghiên cứu là 10 đến 15 tín chỉ.

Số tín chỉ bắt buộc chiếm tối đa 50% tổng số tín chỉ yêu cầu tích luỹ đối với khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Môn Phương pháp luận NCKH chuyên ngành là môn bắt buộc đối với chương trình giảng dạy phương thức II và chương trình nghiên cứu với thời lượng tối thiểu 02 tín chỉ.

Danh mục môn học lựa chọn có tổng số tín chỉ ít nhất bằng 150% tổng số tín chỉ yêu cầu tích luỹ đối với khối kiến thức lựa chọn

3.3. Luận văn thạc sĩ:

Chương trình giảng dạy theo phương thức I không yêu cầu luận văn.

Chương trình giảng dạy theo phương thức II yêu cầu luận văn thạc sĩ có thời lượng 12 đến 15 tín chỉ.

Chương trình nghiên cứu yêu cầu luận văn thạc sĩ có thời lượng 30 đến 45 tín chỉ và 01 bài báo khoa học về kết quả luận văn thạc sĩ do học viên cao học là tác giả chính.

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

4.1. Đối tượng được dự thi thẳng : Những người có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành Văn hóa học

4.2. Đối tượng trước khi dự thi tuyển sinh phải học bổ túc kiến thức: Những người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành GẦN với ngành Văn hóa học, gồm:

Văn hoá dân tộc, Văn hoá quần chúng, Văn hóa du lịch

Lý luận mỹ thuật, Lý luận nghệ thuật, Lý luận âm nhạc, Lý luận sân khấu, Lý luận điện ảnh, Sư phạm âm nhạc

Ngữ văn, Ngữ văn Việt Nam, Ngữ văn nước ngoài : Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Nga - Anh, Văn học, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Hán Nôm

Đông Phương học, Đông Nam Á học, Khu vực học, Ngôn ngữ và văn hoá Phương Đông, Châu Á học, Việt Nam học

Lịch sử, Dân tộc học, Nhân học, Sử - chính trị, Khảo cổ học, Quan hệ Quốc tế, Quốc tế học,

Bảo tồn - bảo tàng, Phát hành sách, Thư viện thông tin

Báo chí học, Chính trị học, Triết học, Xã hội học, Du lịch

Địa lý học, Địa lý du lịch, Địa lý kinh tế, Địa lý môi trường, Bản đồ viễn thám & GIS

Quản trị du lịch, Quản trị du lịch khách sạn, Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, Quản lý văn hóa
4.3. Các môn học bổ túc kiến thức cho chuyên ngành Gần:


5.QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Giám đốc ĐHQG.HCM ban hành theo Quyết định số 01/ QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 05 tháng 01 năm 2009.

6. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO :

Chương trình đào tạo thạc sĩ văn hoá học thực hiện theo 2 phương thức

Chương trình giảng dạy môn học - Phương thức I, có khối lượng kiến thức 44 tín chỉ, không yêu cầu làm luận văn

Chương trình giảng dạy môn học - Phương thức II, có khối lượng kiến thức 32 tín chỉ + làm luận văn thạc sĩ (thời lượng 12-15 tín chỉ).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.