Thông báo kiểm tra dữ liệu sinh viên tốt nghiệp đợt 1/2020 (Hệ Chính quy, văn bằng 2, liên thông)

Sinh viên khoa văn hóa học chú ý: 

Nhà trường thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1/2020 như sau:

* Sinh viên xem danh sách công nhận tốt nghiệp tại đây.

* Kiểm tra thông tin cá nhân:
- Sinh viên kiểm tra, rà soát thật kỹ thông tin cá nhân trong danh sách trên (MSSV, họ tên, ngày sinh, phái, xếp loại tốt nghiệp), nếu có sai sót/điều chỉnh vui lòng phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn).
- Thời gian kiểm tra và phản hồi (nếu có): từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/5/2020.

Link: http://ctsv.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=7f548957-fe80-48f5-8470-f2b70b3f69e9


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.