Thông báo về việc thực hiện bảng khảo sát trực tuyến của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức dành cho nghiên cứu sinh

Trường ĐH KHXH&NV nhận được lời đề nghị của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) về việc hỗ trợ thực hiện bảng khảo sát trực tuyến bằng tiếng Anh về nhu cầu nghiên cứu tại nước ngoài của đối tượng là nghiên cứu sinh (NCS) tiến sĩ và NCS bậc sau tiến sĩ tại Trường. Nhà trường đề nghị các anh/chị NCS hỗ trợ bằng cách thực hiện khảo sát theo đường dẫn sau:
http://prognos.com/mobility/ DAAD

Xem chi tiết thông báo tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.