"Về việc tiếp tục lùi thời gian nhập học cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học tại Trường".

"Về việc tiếp tục lùi thời gian nhập học cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học tại Trường".

Sinh viên tạm nghỉ học đến hết tháng 3.2020

Xem tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.