Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

 


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHXH & NHÂN VĂN

KHOA VĂN HÓA HỌC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------O-------

 THÔNG BÁO 

V/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

1.  Đợt 2 xét vào  tháng  6/2018  sẽ dành  cho  sinh  viên  khóa  2012 và  khóa  2013  đã  hội đủ điều kiện tốt nghiệp.

2. Điều kiện để được xét tốt nghiệp của sinh viên

  1. Tích lũy đủ số tín chỉtheođúng chương trìnhđào tạo của từng chuyên ngành.Điểm trung bình tích lũy toàn khóa đạt từ 5 điểm trở lên.
  2. Có đủ các chứng chỉ: Giáodục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng,Tinhọc, Ngoại ngữ (trình độ B) theo đúng quy định của trường
  3. Không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên (tính đến thời điểm xét tốt nghiệp)

3. Những sinh viên đã hội đủ điều kiện cần nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp, gồm có: 

1. Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu - đính kèm trong mục Biểu mẫu/ Hệ Đại học)

2.  Đơn xin hủy  môn  học  “nếu  có”  (theo  mẫu -  đính kèm trong mục Biểu mẫu/ Hệ Đại học)

3.  Bản sao  có  chứng thực các  chứng chỉ Ngoại  ngữ  trình  độ  B  (hoặc  chứng  chỉ Quốc tế tương đương), Tin học ( mỗi loại chứng chỉ nộp 2 bản)

4. Bản sao có chứng thực các chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng (1 bản nếu trong bảng điểm chưa có điểm)

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng khoa 

Thời gian: từ  01/05/2018  đến 29/05/2018 (trong  giờ hành  chính,  theo  lịch trực Văn phòng khoa).

Chú Ý: SV khi nộp hồ sơ phải ghi thông tin cá nhân (điện thoại, địa chỉ) để Phòng Đào tạo và Khoa có thể liên hệ được.

                                                                                                    KHOA VĂN HÓA HỌC


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.