Thời khoá biểu Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khoá 2019 đợt 2 -Tp HCM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

 

 

HỌC KỲ: 2NĂM HỌC:2020 - 2021

 

 

NGÀNH:VĂN HOÁ HỌCKHÓA:2019ĐỢT:2 - HCMHỌC PHẦN:03

 

 

 

STT

Tên môn học

Khốikiến thức

Số TC

SLHọc viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

Ghi chú

 

 

 

1

Văn hóa và văn học

Tự chọn

2

16

TS. Nguyễn Văn Hiệu

05/01/2021-
26/1/2021
(nghỉ Tết)
23/2/2021-
09/3/2021

TỐI THỨ 3

 D.401

 

 

2

Truyền thông đại chúng
và biến đổi văn hóa

Tự chọn

2

16

TS.Trương Văn Minh

07/1/2021
14/1/2021
21/1/2021
28/1/2021

TỐI THỨ 5

D.406

 

 

16/1/2021
30/1/2021

CHIỀU THỨ 7

B.012

 

 

3

Văn hóa Đông Nam Á

Tự chọn

2

16

TS. Phan Anh Tú

16/1/2021
23/1/2021
30/1/2021
(nghỉ Tết)
27/2/2021
06/3/2021
13/3/2021

SÁNG THỨ 7

B.014

 

 

4

Văn hóa giới

Tự chọn

2

16

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

13/1/2021 off
20/1/2021
27/1/2021

TỐI THỨ 4

D.403

 

 


15/1/2021
22/1/2021

TỐI THỨ 6

D.403

 

 

23/1/2021

CHIỀU THỨ 7

B.012

 

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.