Thời khoá biểu Học phần 2 - Học kỳ 1 năm học 2020-2021 Khoá 2019 đợt 2 - K20B TPHCM

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

 

 

 

HỌC KỲ: 1NĂM HỌC:2020 - 2021

 

 

 

NGÀNH:VĂN HOÁ HỌC  KHÓA: 2019 ĐỢT: 2 - TP.HCM   HỌC PHẦN:02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên môn học

Khốikiến thức

Số TC

SLHọc viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

Ghi chú

 

 

1

Quản lý văn hóa

Tự chọn

2

16

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

15/9/2020 OFF-

22/9/2020-20/10/2020

TỐI THỨ 3

 

2

Toàn cầu hóa văn hóa

Tự chọn

2

16

TS. Nguyễn Văn Hiệu

27/10/2020-01/12/2020

TỐI THỨ 3

 

3

Ký hiệu học văn hóa

Tự chọn

2

16

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ

T6, 16/10/2020

T6, 23/10/2020

Tối CN, 01/11/2020

CN, 08/11/2020

CN, 15/11/2020

CN, 22/11/2020

HỌC ONLINE

Tối thứ 6 (T10/2020)

Tối Chủ Nhật(T11/2020)

 

4

Văn hóa dân gian Việt Nam

Tự chọn

2

16

TS. Trần Long

29/10/2020-03/12/2020

TỐI THỨ 5

 

5

Văn hóa tôn giáo

Tự chọn

2

16

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

17/9/2020 off

24/9/2020- D.304

15/10/2020​ off

22/10/2020

TỐI THỨ 5

 

6

Phương pháp nghiên cứu trong văn hóa học

Bắtbuộc

3

16

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

19/9/2020
26/9/2020 off

10/10/2020 off
28/11/2020

SÁNG THỨ 7

D.302

 

7

Văn hóa Nam Bộ

Tự chọn

2

16

TS. Lý Tùng Hiếu

19/9/2020-

10/10/2020 off

31/10/2020

CHIỀU THỨ 7

D402

 

8

Văn hóa so sánh

Bắtbuộc

3

16

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

20/9/2020-

18/10/2020 off

25/10/2020 off

01/11/2020 off
15/11/2020

SÁNG CN

D.601

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

 

18

 

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.