Thời khóa biểu Học phần 2 Khóa 2016 đợt 1

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC PHẦN 2– KHÓA 2016-2018 – đợt 1 (K17A)

CƠ SỞ: ĐINH TIÊN HOÀNG - HỆ CAO HỌC

Sáng (5 tiết) từ 8: 00, Chiều (5 tiết) từ 13h: 30

(Áp dụng cho cả phương thức I và Phương thức II)

 

 THỨ

TIẾT

PHÒNG

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

SỐ LƯỢNG HV

GIẢNG VIÊN

NGÀY BẮT ĐẦU

– NGÀY KẾT THÚC

GHI CHÚ

 

Sáng 1-5

 

Văn hóa biển Việt Nam

30

13

PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

 

15/02/2017 A.111

22/02/2017  A.111

01/03/2017 D.404

08/03/2017 D.406

15/03/2017 OFF

22/3/2017 A.204

29/3/2017

12/4/2017 D.303 bù

 

NĂM

Sáng 1-5

D.402

Văn hoá so sánh

30

13

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

5/1/2017 A.204

12/1/2017 A.204

Nghỉ tết

9/2/2017

16/2/2017

23/2/2017

2/3/2017

+ 10 NCS K10

Chiều 6-10

SÁU

Sáng 1-5

D.601

Phương pháp nghiên cứu văn hóa học

45

13

GS TSKH. Trần Ngọc Thêm

6/1/2017 OFF

13/1/2017 OFF

Nghỉ tết

10/2/2017

17/2/2017

24/2/2017

3/3/2017

9/3/2017

17/3/2017​ OFF

24/3/2017

BÙ 31/3/2017 P.D.601

BÙ  07/4/2017

P. A.104

BÙ  14/4/2017

P. A.104

+ 10 NCS K10

Chiều

6-10

 D.303

Toàn cầu hóa văn hóa

30

13

TS. Nguyễn Văn Hiệu

10/02/2017

17/02/2017

24/02/2017

03/03/2017

10/03/2017

17/03/2017

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.