Kế hoạch đào tạo tiến sĩ Khóa 2020-2023 đợt 1

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ KHÓA 1(2020 – 2023)

Khoa Văn hóa học – ĐH KHXH & NV

Thông báo đến

NCS:........................................................................................................................................ 

Chuyên ngành : VĂN HÓA HỌC,  Kế hoạch đào tạo Khóa 14 (2020 – 2023) như sau:

 

 

 

 

 

Kế hoạch học tập toàn khóa

Học phần 1, 2

(Tháng 9/2020 – Tháng 4/2021)

Học phần 3

(Tháng 2/2021-Tháng 4/2021)

Ghi chú

 • Học và thi bổ sung các Chuyên đề, chung với lớp Cao học (đối với NCS BTKT)

   

 • Chuẩn bị tư liệu, viết tiểu luận tổng quan, các chuyên đề, viết luận án
 • Học các chuyên đề của học phần tiến sĩ

 

 

 

 

 

Học phần 4, 5

(Tháng 5/2021- Tháng8/2021)

Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan

(3 đợt/ năm)

 • NCS phải nộp đơn xin bảo vệ chuyên đề/ Tiểu luận tổng quan có chữ ký đồng ý của GVHD và 5 bản chuyên đề/ Tiểu luận tổng qua + file tại văn phòng Khoa theo thời hạn đăng ký trước mỗi đợt bảo vệ
 • Trong thời gian tối đa 24 tháng, NCS phải hoàn thành các học phần tiến sĩ, 03 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan

 

Đợt 1:

- Đăng ký bảo vệ và nộp CĐ :

20-30/2/2021(2022)

- Bảo vệ chuyên đề:Tháng 3/2021(2022)

 

Đợt 2:

- Đăng ký bảo vệ và nộp CĐ :

20-30/05/2021(2022)

- Bảo vệ chuyên đề:Tháng 6/2021(2022)

Đợt 3:

- Đăng ký bảo vệ và nộp CĐ :

20-30/10/2021(2022)

- Bảo vệ chuyên đề :Tháng11/2021(2022)

Thực hiện báo cáo định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm

Thời hạn nộp

Ghi chú

- 15/03/2021

- 15/09/2021

- 15/03/2022

- 15/09/2022

- 15/03/2023

- 15/09/2023

 • NCS phải gửi 2 bản báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập (theo mẫu quy định, có xác nhận của cán bộ hướng dẫn) đến VP Khoa và P.SĐH. NCS không gửi báo cáo đúng hạn, xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ của người học

Nghiên cứu khoa học dành cho HVCH & NCS

 

 

Ghi chú

 

 • NCS phải có báo cáo trình bày tại Hội nghị KH ít nhất 1 lần trong quá trình đào tạo.
 • NCS phải có ít nhất 2 bài báo công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành, có phản biện. Tạp chí thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước qui định dành cho ngành liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

Thực hiện luận án Tiến sĩ

Trình luận án trước Hội đồng cấp chuyên môn:

Trước NGÀY 10/8/2023(hạn cuối theo quy chế)

NCS tham khảo qui định về đào tạo, nhiệm vụ, quyền hạn… tại các địa chỉ: 

Ban hành Quy định đào tạo Dự bị tiến sĩ:

http://sdh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=3a75615c-4388-40a4-8773-91e88c636361

 

 

TT

Môn học

Giảng viên

Số tín chỉ

 1. 1.1

Phương pháp Dịch lý – Hệ thống – Loại hình trong nghiên cứu Văn hóa học

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

(3)

 1. 2

Văn hóa đại chúng trong thời đại toàn cầu hóa

GS.TS. Phan Thu Hiền

(3)

 1. 3

Văn hóa học – Những phương diện ứng dụng

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thơ

(3)

 1. 4

Nghiên cứu văn hóa Việt Nam từ góc nhìn xuyên văn hóa

TS. Nguyễn Văn Hiệu

(3)

 1. 5

Lý luận và phương pháp Văn hóa học ứng dụng

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

(3)

 1. 6

Phức hợp văn hóa và tính tương đối của cái nhìn hệ thống

TS. Lý Tùng Hiếu

(3)

 

GHI CHÚ: 

-Mỗi khóa NCS được thực hiện ít nhất 4 chuyên đề (= 10 - 12 tín chỉ)

-HỌC VIÊN DỰ BỊ TIẾN SĨ THAM GIA HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC HỌC PHẦN TIẾN SĨ THEO LỊCH CỦA NGHIÊN CỨU SINH

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.