Danh sách sinh viên trúng tuyển vào Câu lạc bộ Văn hoá học

 

I. Ban Nội dung:

            1. Nguyễn Hồng Nhật Lệ (K08).

            2. Vũ Ngọc Tuyết Nhi (K08).

            3. Lê Tùng (K08).

            4. Phạm Thị Kim Ngân (K07).

            5. Nguyễn Thị Kim Qua (K08).

II. Ban Đối ngoại:

            1. Hà Thị Phương (K08).

            2. Phan Hà An (K08).

            3. Đàm Quỳnh Duyên (K08).

III. Ban Kĩ thuật – Truyền thông:

- Kĩ thuật:

            1. Nguyễn Vũ Trung Quân (K07).

            2. Nguyễn Đức Duy (K08).

            3. Ksor H’Núy (K08).

- Truyền thông:

            1. Trần Ngọc Minh (K08).

            2. Lê Thị Châu Giang (K08).

            3. Huỳnh Thị Hồng Ngọc (K08).

IV. Ban Hậu cần:

            1.Trương Thị Gái (K07).

            2. Đặng Đình Đức (K07).

            3. Nguyễn Ngọc Anh Thư (K08). 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.