Lịch Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Văn hóa học cho NCS Võ Sương Hương & NCS Văn Nữ Quỳnh Trâm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH BẢO VỆ LATS tháng 12 năm 2016 & tháng 01 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành, mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

3

Võ Sông Hương

775/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH,
12/08/2008

Phong tục sinh nở của người Việt

Văn hóa học,
62.31.70.01

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

14h00, ngày 28/12/2016

Phòng D.202 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp Trường

7

Văn Nữ Quỳnh Trâm

443/QĐ/XHNV-SĐH,

10/08/2012

Yếu tố sông nước trong văn hoá miền Tây Nam Bộ qua phim tài liệu truyền hình

Văn hóa học,

62.31.70.01

PGS.TS Nguyễn Xuân Tế

13h30 ngày 10/01/2017

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.