Chương trình học bổng WCCC năm 2019

Theo Biên bản ghi nhớ giữa Nhà trường và Tổ chức World Citizens Commemorative Centre For Education, Peace Work and Research, Nhật Bản (WCCC). Năm 2019, WCCC tiếp tục tài trợ một số suất học bổng dành cho sinh viên của Trường, cụ thể như sau:


(*) Không áp dụng đối với khoa Việt Nam học

Tải đơn dự tuyển học bổng WCCC.

Phòng Công tác sinh viên đề nghị các khoa/bộ môn thông báo và xét chọn 01 sinh viên cho từng đối tượng theo tiêu chuẩn của học bổng trên. Công văn đề cử và hồ sơ học bổng vui lòng gửi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 27 tháng 9 năm 2019. Trường hợp khoa/bộ môn không có đề cử cũng gửi công văn về phòng Công tác sinh viên trong thời gian trên.

Nguồn: CTSV http://ctsv.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=b5a67376-17e6-4c8c-9f21-18e90339d693

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.