Thời khoá biểu lớp Bổ túc kiến thức tuyển sinh sau đại học đợt 1 - 2017TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


PHÒNG SAU ĐẠI HỌC


LỊCH HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC NGÀNH: VĂN HÓA HỌC
TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017Giờ học theo quy định: - Sáng 8h00 đến 11h30, - Chiều 14h00 đến 17h30 

 

 

 

 

 

 

     STT

Môn học

Giảng viên

Số buổi

Buổi học

Ngày học

Phòng học

Ghi chú1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

TS. Trần Long

4


Sáng thứ 7


Chiều thứ 2


Chiều thứ 2


Sáng thứ 7


08/4/2017


10/4/2017


24/4/2017


29/4/2016

D404

 

A310

 

D406

 

A311


* Bổ túc kiến thức chương trình 1 và 2 học chung 4 môn học đầu tiên, riêng chương trình 2 học thêm môn học thứ 52

Đại cương văn hóa phương Đông

TS. Trần Phú Huệ Quang

3Sáng thứ 5

Sáng thứ 6

Chiều thứ 727/4/2017

28/4/2017

29/4/2017

A111

D305

D3053

Lịch sử văn hóa Việt Nam

TS. Đinh Thị Dung

3

Sáng thứ 2

Sáng thứ 2 Sáng thứ 2

03/4/2017

10/4/2017

17/4/2017

D3034

Tiếp xúc và tiếp biến văn hóa

TS. Nguyễn Văn Hiệu

3

Sáng thứ 3

Sáng thứ 3

Sáng thứ 3

04/4/2017

11/4/2017

18/4/2017

D4035

Những giá trị văn hóa tinh
thần truyền thống Việt Nam

PGS.TS. Trần Thị Mai

3

Chiều thứ 4 Chiều thứ 4 Chiều thứ 4


05/4/2017

12/4/2017

19/4/2017

A312

D306

D306 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.