Thời khóa biểu Học phần 2 Khóa 2016 đợt 2

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA VĂN HOÁ HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 3 năm 2017

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC PHẦN 1 (bổ sung) & HỌC  PHẦN 2

KHÓA 2016-2018 – đợt 2 (K17B)

CƠ SỞ: ĐINH TIÊN HOÀNG - HỆ CAO HỌC

Sáng (5 tiết) từ 8: 00, Chiều (5 tiết) từ 13h: 30

(Áp dụng cho cả phương thức I và Phương thức II)

THỨ

 

 

TIẾT

 

 

NGÀY BẮT ĐẦU

– NGÀY KẾT THÚC

 

 

PHÒNG

 

 

MÔN HỌC

 

 

SỐ TIẾT

 

 

Số lượng HV

 

 

GIẢNG VIÊN

 

 

GHI CHÚ

 

 

 

 

Sáng

1-5

 

 

5/4/2017

12/4/2017

19/4/2017

26/4/2017

03/5/2017

10/5/2017

 

 

D405

D403

A317

A311

D402

D402

 

 

Văn hóa dân gian

 

 

30

 

 

13

 

 

TS. Trần Long

 

 

HP1BS

 

 

Sáng

1-5

 

 

17/5/2017

24/5/2017

07/6/2017

14/6/2017 (thi GK)

 

 

D306

 

 

Văn hóa biển Việt Nam

 

 

30

 

 

13

 

 

PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

 

 

NĂM

 

 

Sáng

1-5

 

 

20/4/2017

27/4/2017 OFF

04/5/2017

11/5/2017

18/5/2017

25/5/2017

01/6/2017

08/6/2017

15/6/2017

 

 

A.204

VPK

 

 

Phương pháp nghiên cứu

 

 

45

 

 

13

 

 

GS TSKH. Trần Ngọc Thêm

 

 

học tại Văn phòng Khoa

 

 

SÁU

 

 

Sáng

1-5

 

 

21/4/2017

28/4/2017

05/5/2017

12/5/2017

19/5/2017

26/5/2017

 

 

D405

D307

D307

D307

D307

D307

 

 

Văn hóa so sánh

 

 

30

 

 

13

 

 

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

 

 

Sáng

1-5

 

 

02/6/2017

09/6/2017

16/6/2017

22/6/2017

29/6/2017

07/7/17

14/7/17

 

 

D307

 

 

 

Văn hóa đại chúng

 

 

30

 

 

13

 

 

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

 

 

Chiều

6-10

 

 

28/4/2017 OFF

05/5/2017

12/5/2017

19/5/2017

26/5/2017

02/6/2017

 

 

D603

 

 

Văn hóa nghệ thuật

 

 

30

 

 

13

 

 

TS. Mai Mỹ Duyên

 

 

HP1BS

 

 

BẢY

 

 

Sáng

1-5

 

 

06/5/2017

12/5/2017

27/5/17

 

 

D404

 

 

Văn hóa biển Việt Nam

 

 

30

 

 

13

 

 

PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.