Thời khóa biểu Học phần 2 Khóa 2016 đợt 2

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA VĂN HOÁ HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 3 năm 2017

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC PHẦN 1 (bổ sung) & HỌC  PHẦN 2

KHÓA 2016-2018 – đợt 2 (K17B)

CƠ SỞ: ĐINH TIÊN HOÀNG - HỆ CAO HỌC

Sáng (5 tiết) từ 8: 00, Chiều (5 tiết) từ 13h: 30

(Áp dụng cho cả phương thức I và Phương thức II)

 THỨ

TIẾT

NGÀY BẮT ĐẦU

– NGÀY KẾT THÚC

PHÒNG

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

Số lượng HV

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

Sáng

1-5

5/4/2017

12/4/2017

19/4/2017

26/4/2017

03/5/2017

10/5/2017

D405

D403

A317

A311

D402

D402

Văn hóa dân gian

30

13

TS. Trần Long

HP1BS

Sáng

1-5

17/5/2017

24/5/2017

31/5/2017

07/6/2017

14/6/2017 

16/6/2017 bù D407

D306

Văn hóa biển Việt Nam

30

13

PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết


NĂM

Sáng

1-5

20/4/2017

27/4/2017

04/5/2017

11/5/2017

18/5/2017

25/5/2017

01/6/2017

08/6/2017

15/6/2017

29/6/2017 bù B.203

A.204

VPK

Phương pháp nghiên cứu

45

13

GS TSKH. Trần Ngọc Thêm

học tại Văn phòng Khoa

SÁU

Sáng

1-5

21/4/2017

28/4/2017

05/5/2017

12/5/2017

19/5/2017

26/5/2017

D405

D307

D307

D307

D307

D307

Văn hóa so sánh

30

13

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền


Sáng

1-5

02/6/2017

09/6/2017

16/6/2017

22/6/2017

29/6/2017

07/7/17

14/7/17

bù 21/7/2017 D401

bù chiều thứ 5

27/7/2017

P. D.302

D307

 

Văn hóa đại chúng

30

13

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền


Chiều

6-10

28/4/2017

05/5/2017

12/5/2017

16/5/2017 bù A.312

19/5/2017

26/5/2017

02/6/2017

03/6/2017 D.405

D603

Văn hóa nghệ thuật

30

13

TS. Mai Mỹ Duyên

HP1BS

BẢY

Sáng

1-5

06/5/2017

12/5/2017

27/5/17

D404

Văn hóa biển Việt Nam

30

13

PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

 

           Duyệt                                                                                                                                       Người lập

     Trưởng Khoa                                                                                                                            Giáo vụ cao học                                                                                                                                                         

      (đã ký)                                                                                                                                                 (đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hiệu                                                                                                               Nguyễn Trọng Hùng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.