LỊCH THI HỌC PHẦN II KHÓA 2018-2020 – ĐỢT 2 (K19B) (TT)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VĂN HOÁ HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC PHẦN II KHÓA 2018-2020 – ĐỢT 2 (K19B),

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2018-2019

HỆ SAU ĐẠI HỌC

Cơ sở: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

STT

THỨ

NGÀY THI

TIẾT / GIỜ THI

PHÒNG

MÔN THI

SỐ LƯỢNG HV

GHI CHÚ

1

3

30/7/2019

08:00-16:30

A204

Quan hệ văn hoá giữa cư dân Bách Việt và khu vực Đông Nam Á

23

NỘP TIỂU LUẬN giữa kỳ + Cuối kỳ
Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

2

6

14/9/2019

08:00-16:30

A204

Văn hóa Đông Nam Á

17

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + TLGK
Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

3

2

16/9/2019

08:00-16:30

A204

Văn hóa dân gian Việt Nam

20

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + TLGK
Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

4

6

27/9/2019

08:00-16:30

A204

Văn hóa Ấn Độ và ảnh hưởng của nó

17

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + thuyết trình GK
Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

5

6

27/9/2019

08:00-16:30

A204

Văn hóa so sánh

18

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + thuyết trình GK
Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

6

6

27/9/2019

10:00-11:00

A.114

Phương pháp nghiên cứu trong văn hóa học
(phần thi trên máy tính)

17

1. Nguyễn Trọng Hùng
2.Võ Tấn Tài
Lớp trưởng tập hợp file TLCK gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

7

4

16/10/2019

13:30-15:30

D.603

Huyền thoại học và văn hoá học

23

1. Nguyễn Trọng Hùng
2. Bùi Việt Thành
Lớp trưởng tập hợp file TLGK gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

8

6

18//10/2019

08:00-16:30

A204

Văn hóa đô thị

17

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ
Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

9

5

25/10/2019

08:00-16:30

A204

Nền tảng triết học của phong thủy Đông Á

19

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + TLGK
Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.