LỊCH THI HỌC PHẦN III KHÓA 2018-2020 – ĐỢT 1 (K19A)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VĂN HOÁ HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC PHẦN III KHÓA 2018-2020 – ĐỢT 1 (K19A),

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2018-2019

HỆ SAU ĐẠI HỌC

Cơ sở: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

STT

THỨ

NGÀY THI

TIẾT / GIỜ THI

PHÒNG

MÔN THI

SỐ LƯỢNG HV

GHI CHÚ

1

2

19/8/2019

08:00-16:30

A204

Ngôn ngữ và văn hóa

15

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + TLGK
Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

2

6

20/9/2019

08:00-16:30

A204

Văn hóa tôn giáo

15

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + TLGK
Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

3

6

20/9/2019

08:00-10:00

D.305

Văn hóa- nghệ thuật

15

1. Nguyễn Trọng Hùng
2. Nguyễn Thị Kim Liên

4

4

25/9/2019

08:00-16:30

A204

Toàn cầu hóa văn hóa

15

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + TLGK
Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

5

6

27/9/2019

08:00-10:00

D.402

Văn hóa đại chúng

15

1. Nguyễn Trọng Hùng
2. Bùi Việt Thành

Lớp trưởng tập hợp file TLGK gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

6

6

27/9/2019

15:00-17:00

D.402

Văn hóa Ấn Độ và ảnh hưởng của nó

15

1. Nguyễn Trọng Hùng
2. Bùi Việt Thành

Lớp trưởng tập hợp file TLGK gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

7

6

27/9/2019

13:30-15:00

D.402

Văn hóa Trung Hoa

15

1. Nguyễn Trọng Hùng
2. Bùi Việt Thành

Lớp trưởng tập hợp file TLGK gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

8

6

29/11/2019

08:00-10:00

D.402

Văn hóa biển Việt Nam

15

1. Nguyễn Trọng Hùng
2. Bùi Việt Thành

Lớp trưởng tập hợp file TLGK gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.