Thời khoá biểu Học phần 1 - Học kỳ 1 năm học 2020-2021 Khoá 2020 đợt 1 - K21A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

 

HỌC KỲ: 1.    NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

NGÀNH:VĂN HOÁ HỌC.  KHÓA:2020 ĐỢT:1   HỌC PHẦN: 01

 

 

STT

Tên môn học

Khốikiến thức

Số TC

SL
Học viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

Ghi chú

 

1

Lý luận văn hoá học

Bắt buộc

3

13

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

19/9/2020
26/9/2020 off

03/10/2020 off

10/10/2020 off
28/11/2020

CHIỀU THỨ 7

D.601

2

Các lý thuyết văn hoá học

Bắt buộc

3

13

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

12/09/2020 -

03/10/2020 off

17/10/2020 off

31/10/2020 off

21/11/2020

SÁNG THỨ 7

D.609

3

Địa văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

Bắt buộc

3

13

TS. Đinh Thị Dung

08/9/2020 - 03/11/2020

TỐI THỨ 3

PHÒNG D.609

4

Bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá Việt Nam

Bắt buộc

3

13

TS. Nguyễn Văn Hiệu

10/9/2020 - 05/11/2020

TỐI THỨ 5

D.602

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

12

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.