Kế hoạch đào tạo tiến sĩ Khóa 2018-2021 đợt 2

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ KHÓA 12 (2018 – 2021)

Khoa Văn hóa học – ĐH KHXH & NV

Thông báo đến

NCS:........................................................................................................................................

Chuyên ngành : VĂN HÓA HỌC,  Kế hoạch đào tạo Khóa 12 (2018 – 2021) như sau:

 

 

 

 

 

Kế hoạch học tập toàn khóa

Học phần 1, 2

(Tháng 1/2019 – Tháng 1/2020)

Học phần 3

(Tháng 2/2020 - Tháng 4/2020)

Ghi chú

 • Học và thi bổ sung các Chuyên đề, chung với lớp Cao học (đối với NCS BTKT)

   

 • Chuẩn bị tư liệu, viết tiểu luận tổng quan, các chuyên đề, viết luận án
 • Học các chuyên đề của học phần tiến sĩ

 

 

 

 • NCS nộp LLKH về VPK, biểu mẫu ở trang web P.SĐH, mục Biểu mẫu, tr.3, trước ngày 24.1.2019

- NCS đăng ký làm thẻ NCS theo lớp, lớp trưởng liên hệ trực tiếp P.SĐH, theo quy trình trên web saudaihoc.hcmussh.edu.vn, mục Thông báo mới/Thông báo làm thẻ học viên

- Thời gian đăng ký: xem thông báo

 

 

Học phần 4, 5

(Tháng 5/2020 - Tháng 1/2021)

Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan (3-4 đợt/ năm)

 • NCS phải nộp đơn xin bảo vệ chuyên đề/ Tiểu luận tổng quan có chữ ký đồng ý của GVHD và 5 bản chuyên đề/ Tiểu luận tổng quan + file tại văn phòng Khoa theo thời hạn đăng ký trước mỗi đợt bảo vệ
 • Trong thời gian tối đa 24 tháng, NCS phải hoàn thành các học phần tiến sĩ, 03 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: tháng 1/2019 – tháng 1/2021

 

Nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ:

 • Theo thông báo tổ chức các đợt bảo vệ CĐTS trong năm 2019 đăng trên web http://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn
 • Theo thông báo tổ chức các đợt bảo vệ CĐTS trong năm 2020 đăng trên web http://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn

 

Thực hiện báo cáo định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm

Thời hạn nộp

Ghi chú

- 15/09/2019

- 15/03/2020

- 15/09/2020

- 15/03/2021

- 15/09/2021

 • NCS phải gửi 2 bản báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập (theo mẫu quy định, Mục biểu mẫu, trang web saudaihoc.hcmussh.edu.vn) đến VP Khoa và P.SĐH. NCS không gửi báo cáo đúng hạn, xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ của người học

Nghiên cứu khoa học dành cho HVCH & NCS

 

 

Ghi chú

 

 • NCS phải có báo cáo trình bày tại Hội nghị KH ít nhất 01 lần trong quá trình đào tạo.
 • NCS phải có ít nhất 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus, hoặc đã công bố ít nhất 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện
 • NCS phải tham dự tất cả các hội thảo NCKH SĐH thường niên trong quá trình đào tạo
 • NCS phải có ít nhất 2 bài tham luận dự hội thảo NCKH SĐH thường niên về kết quả nghiên cứu của luận án

 

Thực hiện luận án Tiến sĩ

Trình luận án trước Hội đồng cấp chuyên môn:

Trước tháng 15/1/2022 (hạn cuối theo quy chế)

 


NCS tham khảo qui định về đào tạo, nhiệm vụ, quyền hạn… tại trang web Khoa Văn hóa học: http://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn

MỤC HÀNH CHÍNH:

- Quy chế đào tạo tiến sĩ: Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Quốc gia Tp.HCM (Ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ/ĐHQG ngày 26 tháng 2 năm 2018 của Đại học Quốc gia Tp.HCM.)

- Quy định tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường ĐHKHXH&NV (Ban hành kèm theo Quyết định số 951/XHNV-SĐH ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV)

- Quy định về trích dẫn và chống đạo văn của Trường ĐHKHXH&NV (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-XHNV-TTPC-SHTT ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV)

MỤC THÔNG BÁO SĐH

Những lưu ý khi NCS thực hiện tiểu luận tổng quan

Danh mục tạp chí khoa học công bố được tính điểm NCKH               

-  Quyết định – quy định tham gia hội thảo NCKH thường niên SĐH

- Thông báo các đợt tổ chức bảo vệ CĐTS trong năm

 

                         

 1. Các học phần bổ sung thuộc chương trình cao học

   

   

  TT

  Môn học

  Giảng viên

  Số tín chỉ

  1.       

  Lý luận văn hóa học

  GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

  (3)

  2.       

  Các lý thuyết văn hóa học

  PGS.TS. Phan Thu Hiền

  (3)

  3.       

  Phương pháp nghiên cứu văn hóa học

  GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

  (3)

  4.       

  Bản sắc văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam

  TS. Nguyễn Văn Hiệu

  (3)

  5.       

  Văn hóa so sánh

  PGS.TS. Phan Thu Hiền

  (3)

  6.       

  Địa văn hóa và các vùng văn hóa Việt Nam

  TS. Đinh Thị Dung

  (3)

   

   

 2. Các học phần tiến sĩ

 

TT

Môn học

Giảng viên

Số tín chỉ

Phương pháp Dịch lý – Hệ thống – Loại hình trong nghiên cứu Văn hóa học

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

(3)

Văn hóa đại chúng trong thời đại toàn cầu hóa

PGS.TS. Phan Thu Hiền

(3)

Văn hóa học – Những phương diện ứng dụng

 

(3)

Nghiên cứu văn hóa Việt Nam từ góc nhìn xuyên văn hóa

TS. Nguyễn Văn Hiệu

(3)

Lý luận và phương pháp văn hóa học ứng dụng

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

(3)

Phức hợp văn hóa và tính tương đối của cái nhìn hệ thống

TS. Lý Tùng Hiếu

(3)

 

GHI CHÚ: Mỗi khóa NCS được thực hiện ít nhất 4 chuyên đề (12 tín chỉ)

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.