Thời khóa biểu Học phần 3 Khóa 2016 đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA VĂN HOÁ HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 3 năm 2017

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC PHẦN 3 (H ỌC KỲ HÈ)

KHÓA 2016-2018 – đợt 2 (K17B)

CƠ SỞ: ĐINH TIÊN HOÀNG - HỆ CAO HỌC

Sáng (5 tiết) từ 8: 00, Chiều (5 tiết) từ 13h: 30

(Áp dụng cho cả phương thức I và Phương thức II)

THỨ

TIẾT

NGÀY BẮT ĐẦU

– NGÀY KẾT THÚC

PHÒNG

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

Số lượng HV

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

Sáng

1-5

 

Chiều

6-10

16/8/2017

23/8/2017

bù ST7, 28/8/2017 

30/8/2017

06/9/2017

13/9/2017

20/9/2017

D407

Văn hóa Đông Nam Á

30

13

TS. Phan Anh Tú

NĂM

Sáng

1-5

05/10/2017 HVCH tham dự Hội thảo SDH

12/10/2017

19/10/2017

26/10/2017 HVCH dự thi TH

02/11/2017

09/11/2017

D.401

Văn hoá tôn giáo

30

13

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

SÁU

Sáng

1-5

18/8/2017

25/8/2017

01/9/2017

08/9/2017

15/9/2017

22/9/2017

D307

Văn hoá Ấn Độ và những ảnh hưởng của nó

30

13

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

 

Sáng

1-5

06/10/2017

13/10/2017

20/10/2017

27/10/2017

03/11/2017

10/11/2017

D307

Văn hoá Trung Hoa

30

13

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.