Thời khóa biểu CHÍNH THỨC Học kỳ 2 năm học 2017 -2018 (điều chỉnh 23-1-2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB CHUYÊN NGÀNH HKII 2017-2018 Khoa Văn hóa học

Năm 1

 

 

Ma MH

Tên môn học

Lớp

Phòng

Thứ

Thời gian

Số tiết/buổi

Số tiết

Ngày
bắt đầu

Ngày
kết thúc

Nơi dạy

GV giảng dạy

 

VHH039

Văn hóa học đại cương

CS1

A1-15

Bảy

7h00-11h25

1_5

45

23/6/2018

28/7/2018

Dời sang HK Hè

 

Năm 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma MH

Tên môn học

Lớp

Phòng

Thứ

Thời gian

Số tiết/buổi

Số tiết

Ngày
bắt đầu

Ngày
kết thúc

Nơi dạy

GV giảng dạy

 

VHH089

Văn hóa truyền thông

CS2

C2-22

HAI

12h45-16h20

6_9

30

15/1/2018

26/3/2018

TS. Trương Văn Minh

 

VHH023.1

Các hình thái tín ngưỡng và tôn giáo ở VN

CN2

D406

BA

7h00-11h25

1_5

30

27/2/2018

03/4/2018

ĐTH

TS. Nguyễn Khắc Cảnh

 

VHH028

Văn hóa Ấn Độ

CS2

B-34

BA

12h45-16h20

6_9

30

16/1/2018

27/3/2018

TS. Phan Anh Tú

 

VHH088

Tiếng Anh cho VHH

CS2

C1-03

7h00-11h25

1_5

45

17/1/2018

04/4/2018

ThS. Trần Thị Ngọc Mai

 

VHH003

Các nền văn hóa khảo cổ VN

TC2 NT-DL

C1-03

7h00-11h25

1_5

30

11/04/2018

23/5/2018

PGS.TS. Đặng Văn Thắng

 

VHH056

Văn hóa Trung Hoa

CS2

C2-14

12h45-16h20

6_9

30

17/1/2018

28/3/2018

TS. Trần Phú Huệ Quang

 

BCH055

Công chúng truyền thông

TC4 QL-TT

 

12h45-16h20

6_9

30

28/3/2018

16/5/2018

TS. Trương Văn Minh

 

VHH051.1

Văn hóa Phật giáo

TC2 NT-DL

A1-32

SÁU

12h45-16h20

6_9

30

19/1/2018

30/3/2018

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

 

VHH034

Văn hóa đô thị

CS2

C1-24

SÁU

7h00-11h25

1_5

30

30/3/2018

04/5/2018

TS. Trần Ngọc Khánh

 

Năm 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma MH

Tên môn học

Lớp

Phòng

Thứ

Thời gian

Số tiết/buổi

Số tiết

Ngày
bắt đầu

Ngày
kết thúc

Nơi dạy

GV giảng dạy

 

VHH037

Văn hóa du lịch

TC3 NT-DL

C1-25

HAI

12h45-17h05

6_9

30

22/1/2018

26/3/2018

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

 

VHH052

Văn hóa Trường Sơn - Tây Nguyên

CN3

B-37

BA

7h00-11h25

1_5

30

16/1/2018

13/3/2018

TS. Lý Tùng Hiếu

 

VHH054

Văn hóa trang phục

CN3

C2-41

7h00-11h25

1_5

30

28/3/2018

09/5/2018

ThS. Trương Thị Lam Hà

 

VHH074

Văn hóa Kiến trúc

CN3

 

7h00-11h25

6_9

30

28/3/2018

16/5/2018

ThS. Trương Thị Lam Hà

 

VHH024

Toàn cầu hóa với vấn đề xung đột và hội nhập VH

CN3

C2-13

12h45-16h20

6_9

30

17/1/2018

28/3/2018

TS. Bùi Hải Đăng

 

VHH018

Quản lý văn hóa

CN3

 

NĂM

7h00-11h25

1_5

30

29/3/2018

03/5/2018

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

 

VHH050

Văn hóa nông thôn VN

CN3

C1-24

SÁU

7h00-11h25

1_5

30

19/1/2018

16/3/2018

TS. Trần Long

 

DAI039

Văn hóa dân gian Việt Nam

CN3

A1-33

SÁU

12h45-16h20

6_9

30

19/1/2018

30/3/2018

TS. Trần Long

 

VHH046

Văn hóa mỹ thuật

TC3 NT-DL

A315

SÁU

7h00-11h25

1_5

30

30/3/2018

11/5/2018

ĐTH

TS. Mã Thanh Cao

 

VAN011

Kỹ năng viết kịch bản

TC4 KN

D406

BẢY

7h00-11h25

1_5

30

03/3/2018

07/4/2018

ĐTH

TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú

 

Năm 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma MH

Tên môn học

Lớp

Phòng

Thứ

Thời gian

Số tiết/buổi

Số tiết

Ngày
bắt đầu

Ngày
kết thúc

Nơi dạy

GV giảng dạy

 

VHH001

Di sản và quản lý di sản

TC4 NT-DL

C2-03

HAI

12h45-16h20

6_9

30

15/1/2018

19/3/2018

TS. Phan Anh Tú

 

VHH013

Nghiệp vụ truyền thông

TC4 QL-TT

D306

HAI

12h45-17h05

6_10

30

26/3/2018

07/5/2018

ĐTH

ThS. Cù T. Thanh Huyền

 

VHH053

Văn hóa tổ chức - quản trị

TC4 QL-TT

D305

7h00-11h25

1_5

30

28/3/2018

09/5/2018

ĐTH

TS. Quách Thu Nguyệt

 

VHH015.1

Phong tục và lễ hội

CN4

C1-44

NĂM

7h00-11h25

1_5

30

18/1/2018

22/3/2018

ThS. Bạch Thị Thu Hiền

 

VHH048

Văn hóa nghe nhìn

TC4 QL-TT

D602

NĂM

12h45-17h05

6_10

30

05/4/2018

17/5/2018

ĐTH

ThS. Đoàn Thị Thoa

 

DUL048

Quy trình và PP hướng dẫn du lịch

TC4 NT-DL

C1-25

SÁU

7h00-11h25

1_5

45

19/1/2018

06/4/2018

ThS. Nguyễn Văn Thanh

 

VHH017

Quan hệ văn hóa Đông Tây trong lịch sử

CN4

 

SÁU

12h45-16h20

6_9

30

30/3/2018

11/5/2018

ThS. Nguyễn Thị Phương Duyên

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.