Lịch tiếp tân học viên cao học - Nghiên cứu sinh Khóa 2018 đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA VĂN HOÁ HỌC

______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

______________________

Số: 91/XHNV-VHH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2018

(V/v tiếp nhận học viên cao học, NCS  nhập học Khóa 2018 đợt 2)

 

 

LỊCH TIẾP TÂN HỌC VIÊN CAO HỌC, NCS KHÓA 2018 – ĐỢT 2

 

Thời gian: 08:00, Sáng thứ 2, ngày 07/1/2018

Địa điểm: Văn phòng Khoa Văn hóa học – Phòng A.204

Nội dung:

  1. Gặp gỡ BCN Khoa và Học viên cao học, NCS Khóa 2018 đợt 2
  2. Trao quyết định công nhận Học viên cao học chuyên ngành Văn hóa học Khóa 2018 đợt 2.
  3. Trao quyết định công nhận dự bị tiến sĩ trúng tuyển năm 2018
  4. Hướng dẫn về quy trình, nội quy và kế hoạch học tập toàn khóa.
  5. Giải đáp thắc mắc của HVCH,NCS

 

 

 

 

KHOA VĂN HÓA HỌC


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.