Học bổng AEON năm 2019

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét chọn sinh viên tham gia dự tuyển học bổng AEON năm 2019, như sau:


1. Số lượng học bổng: 10 suất.
Học bổng được trao trong 02 năm học nếu sinh viên duy trì kết quả học tập tốt.


2. Điều kiện dự tuyển:
- Sinh viên hệ chính quy tập trung năm thứ 3 (khóa 2017-2021);
- Hoàn cảnh kinh tế khó khăn;
- Điểm trung bình học tập năm học 2018-2019 ≥ 8.0;
- Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác năm học 2019-2020;
- Cam kết tham dự lễ trao học bổng sẽ được tổ chức vào tháng 12/2019 và không đi du học nước ngoài từ 03 tháng trở lên trong suốt thời gian nhận học bổng.


3. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn dự tuyển học bổng (tải mẫu);
- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn về kinh tế;
- Phiếu điểm năm học 2018-2019 (02 học kỳ);
- Bản photo các giấy chứng nhận thành tích, hoạt động rèn luyện (nếu có);
- 02 bài luận ngắn (khoảng 500 chữ) bằng tiếng Anh về chủ đề Leadership và Social Issue Awareness

 


Sinh viên nộp hồ sơ dự tuyển tại văn phòng khoa/bộ môn trước ngày 18 tháng 10 năm 2019.

Nguồn: CTSV http://ctsv.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=3eaf2434-5c27-45d5-893a-d75d8c7b44bf

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.