Thông báo Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ Văn hóa học tháng 9-2016

STT
Ngành

Họ tên

QĐ trúng tuyển

QĐ bảo vệ
Thông tin bảo vệ

Tên đề tài

Cán bộ
hướng dẫn

1

Nguyễn Thị Ngọc Diễm
28/12/1982
TP. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
MSHV: 0305161205

428/QĐ-XHNV-SĐH
10/8/2012

601/QĐ-XHNV-SĐH
10/8/2016
Ngày bảo vệ 06/9/2016
Lúc 8h00
tại Phòng C105

Văn hóa quản lý các thiết chế văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh)

TS. Trần Ngọc Khánh

2

Lê Văn Nam
07/12/1971
Bà Rịa - Vũng Tàu
Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
MSHV: 0305161218

428/QĐ-XHNV-SĐH
10/8/2012

603/QĐ-XHNV-SĐH
10/8/2016
Ngày bảo vệ 06/9/2016
Lúc 9h30
tại Phòng C105

Đóng góp của Nguyễn Hiến Lê trong nghiên cứu, giới thiệu văn hóa qua mảng tác phẩm về giáo dục nhân cách

TS. Nguyễn Văn Hiệu

3

Trần Thị Bích Thủy
14/01/1982
Khánh Hòa
Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
MSHV: 0305161418

552/QĐ-XHNV-SĐH
30/7/2014

605/QĐ-XHNV-SĐH
10/8/2016
Ngày bảo vệ 13/9/2016
Lúc 8h00
tại Phòng C105

Tục thờ 108 vị Chiêu ứng Anh liệt của cộng đồng người Hoa Hải Nam ở Nam Bộ

TS. Nguyễn Ngọc Thơ

4

Nguyễn Thị Trang Nhung
15/12/1987
Kon Tum
Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
MSHV: 0305161222

428/QĐ-XHNV-SĐH
10/8/2012

596/QĐ-XHNV-SĐH
10/8/2016
Ngày bảo vệ 13/9/2016
Lúc 9h30
tại Phòng C105

Văn hóa mẫu hệ của người J'rai - Tây Nguyên

TS. Trần Ngọc Khánh

5

Lưu Nguyễn Thảo Nguyên
12/10/1991
Đồng Nai
Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
MSHV: 0305161412

552/QĐ-XHNV-SĐH
30/7/2014

604/QĐ-XHNV-SĐH
10/8/2016
Ngày bảo vệ 23/9/2016
Lúc 8h00
tại Phòng C105

Văn hóa Việt Nam qua Truyền kỳ Tân phả của Đoàn Thị Điểm

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

6

Dương Thị Thái Hòa
19/02/1984
Quảng Nam
Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
MSHV: 0305161212

428/QĐ-XHNV-SĐH
10/8/2012

602/QĐ-XHNV-SĐH
10/8/2016
Ngày bảo vệ 23/9/2016
Lúc 9h30
tại Phòng C105

Đóng góp của Nguyễn Văn Huyên trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.