LỊCH THI HK 1 2020-2021

LỊCH THI CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH KHOA VHH
HK2 NĂM HỌC 2020 -2021
STT Thứ Ngày thi Ca Thời gian bắt đầu dự kiến Số SV Môn thi Phòng CB coi thi Ghi chú
Năm 3 (K12)
1 5 07/01/2021 1 7h-8h15(75p) 65 Văn hóa Trung Hoa A1-11 1.Ngô Tuyết Nhi
2…..
3…
2 5 07/01/2021 2 9h30 - 10h30 (60p) 65 Tiếp xúc và tiếp biến văn hóa A1-11 1.Ngô Tuyết Nhi
2….
3….
3 6 08/01/2021 1 7h-8h(60p) 64 Văn hóa đô thị A1-11 1. Ngô Tuyết Nhi
2…..
3….
4 6 08/01/2021 2 9h-10h (60p) 63 Văn hóa truyền thông A1-11 1. Ngô Tuyết Nhi
2….
3…..
Năm 2 (K13)
5 5 07/01/2021 3 13h - 14h30 (90p) 95 Phương pháp NCKH trong văn hóa học A1-03 1.Ngô Tuyết Nhi
2….
3…
4…
6 5 07/01/2021 4 15h - 16h (60p) 94 Tín ngưỡng và tôn giáo VN A1-03 1.Ngô Tuyết Nhi
2….
3…
4….
7 6 08/01/2021 3 13h-14h (60p) 111 Các vùng VHVN A1-03 1.Ngô Tuyết Nhi
2…..
3….
4…
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.