Lịch bảo vệ LATS tháng 9+10 năm 2017


 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành, mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Phương Lam

550/QĐ-XHNV-SĐH,

15/08/2013

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết với việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

CNDVBC &CNDVLS,

62.22.03.02

TS. Trần Chí Mỹ

TS. Hà Thiên Sơn

8h00, ngày 28/9/2017

Phòng A.207 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

 

2

Nguyễn Ngọc Thư

474/QĐ-XHNV-SĐH,

26/07/2011

Quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới

Lịch sử Triết học,

62.22.80.01

PGS.TS Trịnh Doãn Chính

8h00, ngày 30/9/2017

Phòng A.207 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

 

3

Đỗ Thị Ngọc Uyển

515/QĐ-XHNV-SĐH,

23/07/2014

Mối quan hệ văn hoá - sinh thái với du lịch trong bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Hội An

Văn hóa học,

62.31.06.40

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

8h00, ngày 03/10/2017

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

 

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

474/QĐ-XHNV-SĐH,

26/07/2011

Địa danh Ninh Thuận - Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa học

Văn hóa học,

62.22.70.01

TS. Lý Tùng Hiếu

TS. Đinh Thị Dung

8h00, ngày 05/10/2017

Phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Cấp ĐVCM

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.