TƯ VẪN HỖ TRỢ TUYỂN SINH "NHÂN VĂN ĐỒNG HÀNH" 2020


TƯ VẪN HỖ TRỢ TUYỂN SINH "NHÂN VĂN ĐỒNG HÀNH" 2020


Nhằm hỗ trợ thông tin cho các thí sinh trong giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT và hỗ trợ các thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức khác, Phòng TT&QHDN tổ chức Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh "Nhân văn đồng hành" được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn.
Đồng thời, trong chương trình, các chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ học sinh, quý phụ huynh quan tâm về các chương trình đào tạo tại Trường. Vì vậy, Phòng TT&QHDN rất mong sự hỗ trợ của các khoa/bộ môn trong công tác truyền thông như chia sẻ thông tin lên Fanpage Khoa/Bộ môn, Fanpage Đoàn-Hội của các khoa/bộ môn để chương trình có thể tiếp cận những đối tượng quan tâm dễ dàng hơn.
 

Nhằm hỗ trợ thông tin cho các thí sinh trong giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT và hỗ trợ các thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức khác, Phòng TT&QHDN tổ chức Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh "Nhân văn đồng hành" được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn.
 
Đồng thời, trong chương trình, các chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ học sinh, quý phụ huynh quan tâm về các chương trình đào tạo tại Trường. Vì vậy, Phòng TT&QHDN rất mong sự hỗ trợ của các khoa/bộ môn trong công tác truyền thông như chia sẻ thông tin lên Fanpage Khoa/Bộ môn, Fanpage Đoàn-Hội của các khoa/bộ môn để chương trình có thể tiếp cận những đối tượng quan tâm dễ dàng hơn.
 
Nhằm hỗ trợ thông tin cho các thí sinh trong giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT và hỗ trợ các thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức khác, Phòng TT&QHDN tổ chức Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh "Nhân văn đồng hành" được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn.
 
Đồng thời, trong chương trình, các chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ học sinh, quý phụ huynh quan tâm về các chương trình đào tạo tại Trường. Vì vậy, Phòng TT&QHDN rất mong sự hỗ trợ của các khoa/bộ môn trong công tác truyền thông như chia sẻ thông tin lên Fanpage Khoa/Bộ môn, Fanpage Đoàn-Hội của các khoa/bộ môn để chương trình có thể tiếp cận những đối tượng quan tâm dễ dàng hơn.
 
Nhằm hỗ trợ thông tin cho các thí sinh trong giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT và hỗ trợ các thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức khác, Phòng TT&QHDN tổ chức Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh "Nhân văn đồng hành" được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn.
 
Đồng thời, trong chương trình, các chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ học sinh, quý phụ huynh quan tâm về các chương trình đào tạo tại Trường. Vì vậy, Phòng TT&QHDN rất mong sự hỗ trợ của các khoa/bộ môn trong công tác truyền thông như chia sẻ thông tin lên Fanpage Khoa/Bộ môn, Fanpage Đoàn-Hội của các khoa/bộ môn để chương trình có thể tiếp cận những đối tượng quan tâm dễ dàng hơn.
 
Nhằm hỗ trợ thông tin cho các thí sinh trong giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT và hỗ trợ các thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức khác, Phòng TT&QHDN tổ chức Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh "Nhân văn đồng hành" được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn.
 
Đồng thời, trong chương trình, các chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ học sinh, quý phụ huynh quan tâm về các chương trình đào tạo tại Trường. Vì vậy, Phòng TT&QHDN rất mong sự hỗ trợ của các khoa/bộ môn trong công tác truyền thông như chia sẻ thông tin lên Fanpage Khoa/Bộ môn, Fanpage Đoàn-Hội của các khoa/bộ môn để chương trình có thể tiếp cận những đối tượng quan tâm dễ dàng hơn.
 
Nhằm hỗ trợ thông tin cho các thí sinh trong giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT và hỗ trợ các thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức khác, Phòng TT&QHDN tổ chức Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh "Nhân văn đồng hành" được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn.
 
Đồng thời, trong chương trình, các chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ học sinh, quý phụ huynh quan tâm về các chương trình đào tạo tại Trường. Vì vậy, Phòng TT&QHDN rất mong sự hỗ trợ của các khoa/bộ môn trong công tác truyền thông như chia sẻ thông tin lên Fanpage Khoa/Bộ môn, Fanpage Đoàn-Hội của các khoa/bộ môn để chương trình có thể tiếp cận những đối tượng quan tâm dễ dàng hơn.
 
Nhằm hỗ trợ thông tin cho các thí sinh trong giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT và hỗ trợ các thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức khác, Phòng TT&QHDN tổ chức Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh "Nhân văn đồng hành" được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn.
 
Đồng thời, trong chương trình, các chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ học sinh, quý phụ huynh quan tâm về các chương trình đào tạo tại Trường. Vì vậy, Phòng TT&QHDN rất mong sự hỗ trợ của các khoa/bộ môn trong công tác truyền thông như chia sẻ thông tin lên Fanpage Khoa/Bộ môn, Fanpage Đoàn-Hội của các khoa/bộ môn để chương trình có thể tiếp cận những đối tượng quan tâm dễ dàng hơn.
 
Nhằm hỗ trợ thông tin cho các thí sinh trong giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT và hỗ trợ các thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức khác, Phòng TT&QHDN tổ chức Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh "Nhân văn đồng hành" được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn.
 
Đồng thời, trong chương trình, các chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ học sinh, quý phụ huynh quan tâm về các chương trình đào tạo tại Trường. Vì vậy, Phòng TT&QHDN rất mong sự hỗ trợ của các khoa/bộ môn trong công tác truyền thông như chia sẻ thông tin lên Fanpage Khoa/Bộ môn, Fanpage Đoàn-Hội của các khoa/bộ môn để chương trình có thể tiếp cận những đối tượng quan tâm dễ dàng hơn.
 
Nhằm hỗ trợ thông tin cho các thí sinh trong giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT và hỗ trợ các thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức khác, Phòng TT&QHDN tổ chức Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh "Nhân văn đồng hành" được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn.
 
Đồng thời, trong chương trình, các chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ học sinh, quý phụ huynh quan tâm về các chương trình đào tạo tại Trường. Vì vậy, Phòng TT&QHDN rất mong sự hỗ trợ của các khoa/bộ môn trong công tác truyền thông như chia sẻ thông tin lên Fanpage Khoa/Bộ môn, Fanpage Đoàn-Hội của các khoa/bộ môn để chương trình có thể tiếp cận những đối tượng quan tâm dễ dàng hơn.
 
Nhằm hỗ trợ thông tin cho các thí sinh trong giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT và hỗ trợ các thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức khác, Phòng TT&QHDN tổ chức Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh "Nhân văn đồng hành" được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn.
 
Đồng thời, trong chương trình, các chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ học sinh, quý phụ huynh quan tâm về các chương trình đào tạo tại Trường. Vì vậy, Phòng TT&QHDN rất mong sự hỗ trợ của các khoa/bộ môn trong công tác truyền thông như chia sẻ thông tin lên Fanpage Khoa/Bộ môn, Fanpage Đoàn-Hội của các khoa/bộ môn để chương trình có thể tiếp cận những đối tượng quan tâm dễ dàng hơn.
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.