Học bổng Thakral-In Sewa Ltd năm học 2019-2020

Theo thông báo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc triển khai chương trình học bổng Thakral-In Sewa Ltd năm học 2019-2020 dành cho sinh viên của Trường. Thông tin cụ thể như sau:


1. Số lượng: 
15 suất cho toàn ĐHQG-HCM.


2. Giá trị học bổng: 260 USD/sinh viên/năm.
Sinh viên sẽ được nhận học bổng trong 03 năm liên tiếp nếu duy trì được kết quả học tập và rèn luyện tốt.


3. Điều kiện dự tuyển:
- Sinh viên hệ chính quy tập trung năm thứ hai, khóa 2018-2022;
- Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ưu tiên các ứng viên là sinh viên khuyết tật;
- Kết quả học tập năm học 2018-2019 ≥ 7.50, ĐRL ≥ 70;
- Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2019-2020;


4. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn dự tuyển học bổng (tải mẫu);
- Phiếu điểm năm học 2018-2019 (02 học kỳ) có xác nhận của Phòng Đào tạo;
- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn;
- Đối với sinh viên khuyết tật: Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản photo các giấy chứng nhận, thành tích (nếu có).


Phòng Công tác sinh viên đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa/bộ môn thông báo rộng rãi thông tin học bổng trên cho sinh viên được biết. Mỗi khoa/bộ môn xét chọn 01 (một) sinh viên đạt tiêu chuẩn dự tuyển học bổng này. Công văn đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên vui lòng gửi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 17 tháng 9 năm 2019.

Nguồn: CTSV http://ctsv.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=3a8b17bc-5b2f-4322-b6a5-785667ad3c6e

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.