LỊCH TIẾP TÂN HỌC VIÊN CAO HỌC- NGHIÊN CỨU SINH NGÀNH VĂN HÓA HỌC, KHÓA 2020 – ĐỢT 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA VĂN HOÁ HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 117/XHNV-VHH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

(V/v tiếp nhận học viên cao học,

NCS nhập học Khóa 2020 đợt 2)

LỊCH TIẾP TÂN HỌC VIÊN CAO HỌC- NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH VĂN HÓA HỌC,

KHÓA 2020 – ĐỢT 2

 

Thời gian: 08:30, Sáng thứ 2, ngày 11/01/2021

Địa điểm: Văn phòng Khoa Văn hóa học – Phòng A.204

 

Nội dung:

  1. Gặp gỡ BCN Khoa và Học viên cao học, NCS Khóa 2020 đợt 2
  2. Trao quyết định công nhận Học viên cao học ngành Văn hóa học Khóa 2020 đợt 2
  3. Trao quyết định công nhận dự bị tiến sĩ trúng tuyển năm 2020 đợt 2
  4. Trao quyết định công nhận NCS ngành Văn hóa học Khóa 2020 đợt 2
  5. Hướng dẫn về quy trình, nội quy và kế hoạch học tập toàn khóa.
  6. Giải đáp thắc mắc của HVCH, NCS

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.