Văn hóa gia đình dòng họ và gia phả Việt Nam

Vấn đề dòng họ là một vấn đề khoa học xã hội ở nước ta xưa nay ít được tiếp cận nghiên cứu. Đó là một vấn đề của sử học, văn hóa học, dân tộc học, gắn kết với đời sống tâm linh thờ cúng tổ tiên, gắn kết với lòng tự hào dân tộc, sức mạnh đoàn tụ và lòng tri ân sâu sắc Quốc tổ Hùng Vương và dòng họ Hồng Bàng. Vấn đề dòng họ còn liên quan đến sự ra đời và ngưỡng mộ các tổ sư làng nghề, những vị tổ nghiệp võ đạo, nghệ thuật, những nguồn nhân lực trí thức địa phương, những gen dòng tộc ưu thế về tiềm năng trí tuệ.v.v…

Vấn đề dòng họ là một vấn đề khoa học xã hội ở nước ta xưa nay ít được tiếp cận nghiên cứu. Đó là một vấn đề của sử học, văn hóa học, dân tộc học, gắn kết với đời sống tâm linh thờ cúng tổ tiên, gắn kết với lòng tự hào dân tộc, sức mạnh đoàn tụ và lòng tri ân sâu sắc Quốc tổ Hùng Vương và dòng họ Hồng Bàng. Vấn đề dòng họ còn liên quan đến sự ra đời và ngưỡng mộ các tổ sư làng nghề, những vị tổ nghiệp võ đạo, nghệ thuật, những nguồn nhân lực trí thức địa phương, những gen dòng tộc ưu thế về tiềm năng trí tuệ.v.v…Những vẫn đề trên được đề cập rất rõ nét trong cuốn sách Văn hóa gia đình, dòng họ và gia phả Việt Nam. Đây cũng là kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với Viện Lịch sử dòng họ, Sách do Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát hành tháng 12-2015.
Sách có bán tại Khoa Văn hóa học - Phòng A.204, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.