Thời khóa biểu học phần 1 - Khóa 2018 đợt 2 - K19B

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2018 - 2019

(Nghỉ Tết từ 28/1/2019 - 18/2/2019)

NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC KHÓA: 2018 ĐỢT: 2 HỌC PHẦN: 01

STT

Tên môn học

Khối
kiến thức

Số TC

SL
Học viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

Ghi chú

PHÒNG

1

Bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá Việt Nam

Bắt buộc

3

20

TS. Nguyễn Văn Hiệu

16/01/2019 -23/1/2019
20/2/2019-03/4/2019

Chiều

THỨ 4

D303

2

Lý luận văn hoá học

Bắt buộc

3

20

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

24/1/2019
21/2/2019-11/4/2019

Sáng

THỨ 5

D401

3

Các lý thuyết văn hoá học

Bắt buộc

3

20

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

18/01/2019 -25/1/2019
22/2/2019-05/4/2018

Sáng

THỨ 6

D305

4

Địa văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

Bắt buộc

3

20

TS. Đinh Thị Dung

18/01/2019 -25/1/2019
22/2/2019-05/4/2019

Chiều

THỨ 6

D302

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

 

12

 

 

 

 

 

 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.