Quản lý và khai thác di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập

bia sach 16x24 cm 02a

 

LỜI GIỚI THIỆU

Quyển sách Quản lý và khai thác di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập là công trình nghiên cứu tập hợp nhiều bài viết về thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Khi đất nước đang trên đường hội nhập và phát triển về mọi mặt thì di sản văn hóa cũng được đánh giá là nguồn tài nguyên quan trọng của quốc gia. Nguồn tài nguyên đó cần được nghiên cứu dưới ánh sáng khoa học nhằm sáng tạo ra các giải pháp thích hợp mang tính ứng dụng cao, từ đó tiến hành bảo tồn và phát huy thành công những sản phẩm du lịch đặc thù thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam và truyền thống của các địa phương. Tác giả các bài viết trong quyển sách này đều là những người đã trải qua kinh nhiệm thực tiễn trong công tác quản lý di sản, được đào tạo chuyên môn tại các trường đại học trong và ngoài nước. Nhiều tác giả là nhà nghiên cứu lâu năm, giảng viên đại học, cán bộ quản lý di sản và cán bộ chuyên môn tại các bảo tàng hay di tích. Chính vì vậy, các bài viết đã chuyển tải nội dung khoa học thực tiễn nhất của công tác quản lý di sản, đề xuất các giải pháp chuyên môn khi các tác giả đưa ra những dữ liệu khoa học cho toàn bộ các phương diện di sản văn hóa ở Việt Nam, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam.

Quyển sách tập trung 37 bài viết được quy thành bốn nội dung chính như sau: di sản và công tác quản lý, bảo tàng và di tích trong hội nhập và phát triển, di sản văn hóa và phát triển du lịch, di sản văn hóa nhìn từ công tác bảo tồn và phát huy giá trị. Ban biên tập chúng tôi đã lựa chọn để xuất bản những bài viết có nội dung gần nhất với chủ đề của quyển sách. Trong đó, nhiều bài viết nêu lên được các bằng chứng xác đáng về thực trạng của công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Nhiều bài viết đã đưa ra các ý kiến đáng lưu tâm, đánh giá đúng đắn tầm quan trọng của công tác quản lý di sản văn hóa hiện nay bằng các số liệu nghiên cứu định tính và định lượng vô cùng cụ thể.

Các bạn đang có trong tay quyển sách Quản lý và khai thác di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập là tập hợp trí tuệ tập thể của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý tâm huyết với tài nguyên di sản Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng các dữ liệu nghiên cứu được cập nhật trong thời gian gần nhất sẽ đáp ứng được phần nào nào nguyện vọng hiểu biết của những người quan tâm đến lĩnh vực di sản văn hóa và thiên nhiên. Trên cơ sở đó, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc.

Ban biên tập

MỤC LỤC

Di sản và công tác quản lý

 1. Trương Kim Quân, Phan Thị Tuyết Minh. Công tác quản lý và phát huy các loại hình di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Nguyễn Thị Thu Trang.Quản lý nhà nước về di sản văn hoá và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong thời kỳ hội nhập
 3. Nguyễn Thị Đăng Kha, Mai Thúy Hằng. Thực trạng và các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị loại hình di tích khảo cổ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp di tích khảo cổ: Giồng Cá Vồ và Lò gốm cổ Hưng Lợi)
 4. Phí Ngọc TuyếnĐôi điều về thực trạng và giải pháp quản lý và khai thác cổ vật
 5. Đỗ Thị Ngọc Uyển. Một số vấn đề về di sản văn hoá ở Việt Nam hiện nay tiếp cận từ góc độ quản lý văn hoá
 6. Trịnh Thị HòaKhai thác các sưu tập cổ vật tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh – nhận thức và giải pháp
 7. Nguyễn Thị Nguyệt. Quản lý và khai thác sưu tập tiền tại Thành phố Hồ Chí Minh
 8. Trần Nguyễn Khánh Phong. Quản lý và khai thác di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế trong thời kì hội nhập
 9. Phan Anh Tú. Cần xây dựng chương trình đào tạo về quản lý di sản trong xu thế hội nhập hiện nay

Bảo tàng và di tích trong hội nhập và phát triển

 1. Nguyễn Thị Kim Liên. Bảo tàng và du lịch - một sự cộng sinh hữu hiệu (Trường hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)
 2. Phạm Ngọc Uyên. Hoạt động tiếp thị và truyền thông có trách nhiệm của các bảo tàng đối với ngành du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh
 3. Trương Văn Món (Sakaya). Cổ vật Champa ở một số di tích tháp Chăm và bảo tàng Việt Nam những viên ngọc qúy chưa được bảo vệ và khai thác đúng mức
 4. Nguyễn Thị Nguyệt. Công tác quản lý và khai thác các bộ sưu tập hiện vật tùy táng dân tộc học ở Bảo tàng Đồng Nai
 5. Nguyễn Khắc Xuân Thi. Quản lý và khai thác sưu tập hiện vật Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập
 6. Lương Chánh TòngBảo tồn và phát huy giá trị di sản lăng mộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực tiễn và những vấn đề đặt ra
 7. Huỳnh Ngọc Vân, Nguyễn Minh Thư. Kinh nghiệm trình diễn, biểu diễn tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phục vụ du khách

Di sản văn hóa và phát triển du lịch

 1. Hà Thị Thùy Dương. Giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Việt Nam hiện nay
 2. Phạm Thị Thu Nga. Một số vấn đề về khai thác lợi thế của hệ thống di sản để phát triển du lịch trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay
 3. Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt. Di tích lịch sử - văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt công tác quản lý và khai thác di sản văn hóa trong phát triển du lịch
 4. Đặng Hoàng Lan. Quản lý và khai thác giá trị di sản văn hoá trong phát triển du lịch thời kỳ hội nhập (nghiên cứu trường hợp Miếu Nhị Phủ Quận 5 TPHCM)
 5. Trần Thị Lan. Phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa – những lợi thế cho phát triển du lịch của Thành Phố Hồ Chí Minh
 6. Huỳnh Quốc ThắngĐịnh hướng giải pháp phát huy giá trị di tích khảo cổ học - vườn quốc gia Cát Tiên trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương
 7. Võ Văn Thành. Di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam trong du lịch
 8. Trần Thị Bích Thủy. Đánh thức tiềm năng du lịch Ninh Hòa – Khánh Hòa qua công tác quản lý và khai thác di sản văn hóa
 9. Hoàng Anh TuấnBảo tàng ở Thành phố Hồ Chí Minh – trong vai trò điểm đến của du lịch di sản

Di sản văn hóa nhìn từ công tác bảo tồn và phát huy giá trị

 1. Nguyễn Thị Trúc Bạch. Nghệ thuật cải lương Nam Bộ: nhìn từ sự vận động và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh đương đại
 2. Nguyễn Văn Cương. Di sản văn hóa Hán Nôm tại phủ Tuy Lý Vương (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế)
 3. Trương Phúc Hải. Kiến trúc công giáo – biểu tượng di sản văn hóa đô thị Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh
 4. Lê Xuân Hậu. Đình làng của người Việt ở Đồng Nai
 5. Nguyễn Thị HậuDi sản văn hóa đô thị Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh quan điểm, công cụ bảo tồn và phát huy giá trị
 6. Bùi Thị Hoa. Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong đời sống đương đại - nhìn từ phía cộng đồng
 7. Nguyễn Thanh Lợi. Di sản văn hóa biển Nam Bộ
 8. Thạch Nam Phương. Nhận diện di sản văn hóa phi vật thể: nghề nuôi tôm ở Cà Mau
 9. Huỳnh Văn Sinh. Giá trị di sản văn hóa tinh thần tại các xã nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh
 10. Trần Thị Lam ThủyBàn về vấn đề di sản văn hóa và việc bảo tồn các di sản văn hóa trong thời kì hội nhập (Xét trường hợp di sản văn hóa phi vật thể Ví, Giặm xứ Nghệ)
 11. Sơn Cao Thắng. Bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật biểu diễn truyền thống Khmer Nam Bộ thông qua hình thức đào tạo tại trường Đại học Trà Vinh
 12. Nguyễn Hoàng Tuấn. Di sản văn hóa ở Trà Vinh - thực trạng và giải pháp
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.