Thông báo triệu tập SV được khen thưởng tham dự lễ Khai giảng năm học 2016-2017

>> Xem kết quả khen thưởng cá nhân, tập thể tại đây. (Xem danh sách SV tốt nghiệp thủ khoa khoá học 2012-2016 (có cập nhật) tại đây).

>> Xem nội dung triệu tập tham dự lễ Khai giảng năm học 2016-2017 tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.