Phan Anh Tú. Điêu khắc hộ thế bát phương thiên từ Ấn Độ đến Đông Nam Á

Hộ thế Bát phương thiên (Dikpalaka) là tín ngưỡng về tám vị thần trấn giữ phương hướng trên thiên giới, nó được hình thành từ tín ngưỡng thiên thần của cư dân Arya thời Tiền Vệ Đà.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.