Thông báo tổ chức 3 đợt bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ trong năm 2017

Kính gửi anh/chị NCS các khóa  5 (2011) , 6 (2012), 7 (2013), 8 (2014), 9 (2015), 10 (2016)
Trong năm 2016, Khoa VHH sẽ tổ chức bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ theo 3 đợt như sau:

Đợt 1: 

- Đăng ký bảo vệ và nộp CĐ :            20-30/3/2017 (2018)

- Bảo vệ chuyên đề :                          Tháng 4/2017 (2018)

 

Đợt 2:

- Đăng ký bảo vệ và nộp CĐ :             20-30/06/2017 (2018)

- Bảo vệ chuyên đề :                          Tháng 7/2017 (2018)

 

Đợt 3:

- Đăng ký bảo vệ và nộp CĐ :            20-30/10/2017 (2018)

- Bảo vệ chuyên đề :                          Tháng 11/2017 (2018)

 

 

Lưu ý hồ sơ đăng ký bảo vệ CĐTS gồm:    

1.  File CĐTS qua email giaovusdhvhh@gmail.com (file word)

2. Đơn xin bảo vệ chuyên đề/ Tiểu luận tổng quan có chữ ký đồng ý của GVHD

3. Đơn giải trình bảo vệ CĐTS trễ hạn (trường hợp các NCS bảo vệ CĐTS trễ hạn)

4. 05 bản chuyên đề/ Tiểu luận tổng quan

5. Bản photo biên lai học phí năm học

6. Bản photo biên lai lệ phí bảo vệ chuyên đề (đối với trường hợp các chuyên đề phải bảo vệ lại)

 

Để thống nhất trong việc tiến hành thủ tục bảo vệ, Khoa chỉ tiếp nhận hồ sơ đối với những trường hợp NCS hoàn thiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đã nêu.

 

Khoa Văn hóa học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.