Lịch thi học kỳ 2 Hệ Cử nhân Năm học 2016-2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KH0A HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

KHOA VĂN HÓA HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------oOo-------

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2  HỆ CỬ NHÂN CHÍNH QUY

NĂM HỌC 2016 – 2017

CƠ SỞ ĐINH TIÊN HOÀNG

STT

THỨ

NGÀY THI

GIỜ THI

PHÒNG

SỐ SV

MÔN THI

LỚP

CÁN BỘ COI THI

  • 1

BA

06/06/2017

13:15-14:15

D303

87

Văn hoá Trường Sơn - Tây Nguyên

CN3

GT1: Ngô Anh Đào

GT2: Trần Phú Huệ Quang

GT3: Nguyễn Trọng Hùng

GT4: Quách Thuyên Nhã Uyên

D307

  • 2

BA

06/06/2017

14:30-15:45

D303

74

Văn hoá Trung Hoa

CS2

GT1: Ngô Anh Đào

GT2: Trần Phú Huệ Quang

GT3: Nguyễn Trọng Hùng

GT4: Quách Thuyên Nhã Uyên

D307

  • 3

NĂM

08/6/2017

08:00-09:00

D405

62

Công chúng truyền thông

TC2QL

GT1: Nguyễn Trọng Hùng

GT2: Nguyễn Thảo Chi

GT3: Trần Phú Huệ Quang

GT4: Nguyễn Thị Kim Liên

D406

  • 4

NĂM

08/6/2017

09:15-10:15

D405

70

Văn hoá nông thôn

CN3

GT1: Nguyễn Trọng Hùng

GT2: Nguyễn Thảo Chi

GT3: Trần Phú Huệ Quang

GT4: Nguyễn Thị Kim Liên

D406

  • 5

BA

13/6/2017

08:00-09:00

D306

74

Tiếng Anh chuyên ngành 1

CS2

GT1: Quách Thuyên Nhã Uyên

GT2: Nguyễn Trọng Hùng

GT3: Nguyễn Thảo Chi

GT4: Nguyễn Văn Hoá

D307

  • 6

BA

13/6/2017

13:15-14:15

D305

73

Văn hoá đô thị

CS2

GT1: Phan Thanh Huệ

GT2: Nguyễn Trọng Hùng

GT3: Nguyễn Thảo Chi

GT4:Võ Tuyến Vinh

D307

  • 7

NĂM

15/6/2017

08:00-09:00

D405

74

Các hình thái tín ngưỡng

CN2

GT1: Trương Thị Lam Hà

GT2: Nguyễn Thảo Chi

GT3: Ngô Anh Đào

GT4: Trần Phú Huệ Quang

D406

  • 8
NĂM
15/6/2017
09:30-10:30 D405
62 Văn hoá học đại cương CS1

GT1: Trương  Thị Lam Hà

GT2: Nguyễn Thảo Chi

GT3: Trần Phú Huệ Quang

            


 

 

Ghi chú:

* Thời gian CBCT có mặt tại phòng thi để làm nhiệm vụ trước 15 phút so với thời gian trong lịch thi để làm công tác chuẩn bị (đánh số chỗ ngồi cho thí sinh, phát giấy nháp và giấy thi, kiểm tra tính hợp lệ của thí sinh…).

* Thời gian sinh viên chính thức bắt đầu giờ làm bài là thời gian trong lịch thi. SV đi trễ sau 15 phút  kể từ khi bắt đầu làm bài thi sẽ không được dự thi.

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KH0A HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

KHOA VĂN HÓA HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------oOo-------

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2  HỆ CỬ NHÂN CHÍNH QUY

NĂM HỌC 2016 – 2017

CÁC MÔN NỘP TIỂU LUẬN

STT

THỨ

NGÀY NỘP

GIỜ NỘP

PHÒNG

SỐ SV

MÔN HỌC

GHI CHÚ

1

Sáu

15/4/2017

08:00 – 16:00

A.204

64

Nghiệp vụ truyền thông

R

2

Sáu

5/5/2017

08:00 – 16:00

A.204

68

Văn hóa Kiến trúc

R

3

Bảy

6/5/2017

08:00 – 16:00

A.204

47

Kỹ năng viết kịch bản

R

4

Sáu

12/5/2017

08:00 – 16:00

A.204

59

Văn hoá Âu Mỹ

R

5

Sáu

12/5/2017

08:00 – 16:00

A.204

72

Văn hoá Ấn Độ

R

12

Hai

12/6/2017

08:00 – 16:00

A.204

76

Toàn cầu hoá với vấn đề văn hoá

 

6

Hai

12/6/2017

08:00 – 16:00

A.204

55

Văn hóa du lịch

 

7

Hai

12/6/2017

08:00 – 16:00

A.204

68

Quản lý văn hoá

 

8

14/6/2017

08:00 – 16:00

A.204

70

Văn hoá trang phục

 

9

14/6/2017

08:00 – 16:00

A.204

41

Kỹ thuật ghi hình và dựng phim

 

10

Sáu

16/6/2017

08:00 – 16:00

A.204

70

Văn hoá Nghệ thuật

 

11

Sáu

16/6/2017

08:00 – 16:00

A.204

39

Văn hoá mỹ thuật

 

12 Năm 15/6/2017   08:00 – 16:00
A.204
 
18  Văn hóa Phật giáo   
13 31/5/2017    08:00 – 16:00
 A.204  56 Niên luận VHH K7 
14  Tư 31/5/2017  08:00 – 16:00
 
A.204  25  Thực tập tốt nghiệp   VHH K7

Lưu ý: Sinh viên nộp bài thi trực tiếp và ký tên vào danh sách dự thi.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.