Nguyễn Thảo Chi. Hiện tượng bắt nạt ảo nhìn từ cơ chế bệnh lý và bản chất xã hội Internet

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đề cập đến hiện tượng «bắt nạt ảo» (cyberbullying) là hệ quả xuất phát từ sự phát triển của công nghệ số, là hình thức tội phạm toàn cầu mới có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.