LỊCH THI HỌC PHẦN I, HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021, KHÓA 2020-2022 – ĐỢT 1 (K21A)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VĂN HOÁ HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC PHẦN I KHÓA 2020-2022 – ĐỢT 1 (K21A),

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021

HỆ SAU ĐẠI HỌC

Cơ sở: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

STT

THỨ

NGÀY THI

TIẾT / GIỜ THI

PHÒNG

MÔN THI

SỐ LƯỢNG HV

GHI CHÚ

1

3

15/12/2020

17:30-19:30

 B.012

Bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá Việt Nam

14

1. Nguyễn Trọng Hùng
2. Nguyễn Kim Liên
Lớp trưởng tập hợp file TLGK gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

2

3

15/12/2020

08:00-16:00

A.204

Địa văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

13

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + TLGK
Lớp trưởng tập hợp file bài tập TLGK và TLCK gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

3

3

22/12/2020

17:30-19:30

B.012

Các lý thuyết văn hoá học

16

1. Nguyễn Trọng Hùng
2. Nguyễn Kim Liên
Lớp trưởng tập hợp file TLGK gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

4

5

14/1/2020

07:30-14:00

D.302

Lý luận văn hoá học

15

Thi VẤN ĐÁP
NỘP TIỂU LUẬN giữa kỳ
Lớp trưởng tập hợp file TLGK gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

Tp. Hồ Chí Minh, 04 tháng 12 năm 2020

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.