Lịch NCS bảo vệ chuyên đề tiến sĩ đợt 2 -2019 bổ sung l2

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHXH & NHÂN VĂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2019

DANH SÁCH NCS BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

KHOA VĂN HÓA HỌC

NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC

Thời gian dự kiến chấm chuyên đề: 04/7/2019-08/7/2019 tại Phòng A.204 – VPK VHH

TT

TÊN NCS

TÊN CHUYÊN ĐỀ

THỜI GIAN

THÀNH PHẦN TIỂU BAN

TRÁCH NHIỆM

1

 

 

 

 

Trần Thị Vân Hoài

(Khóa 2014)

 

CBHD: GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

Chuyên đề 2:

Nội dung giảng dạy biên dịch dưới góc nhìn giao tiếp liên văn hóa

08:00, SÁNG THƯ 6, NGÀY 05/7/2019

PGS.TS. HUỲNH QUỐC THẮNG

(ĐH KHXH&NV)

TS. LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP

(ĐH KHXH&NV)

TS. NGUYỄN THỊ THU THỦY

(ĐH Văn hóa TPHCM)

Trưởng TB

 

Uỷ viên– Thư ký

 

Uỷ viên

2

Chuyên đề 3:

Phương pháp giảng dạy biên dịch dưới góc nhìn giao tiếp liên văn hóa

09:00, SÁNG THƯ 6, NGÀY 05/7/2019

PGS.TS. HUỲNH QUỐC THẮNG

(ĐH KHXH&NV)

TS. LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP

(ĐH KHXH&NV)

TS. NGUYỄN THỊ THU THỦY

(ĐH Văn hóa TPHCM)

Trưởng TB

 

Uỷ viên– Thư ký

 

Uỷ viên

3

Nguyễn Thị Tâm Anh

(2015)

 

CBHD: GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

Chuyên đề 2;

Hình tượng Chằn trong nghệ thuật diễn xướng Thái Lan và Campuchia

13:30, CHIỀU THƯ 6, NGÀY 05/7/2019

PGS.TS. HUỲNH QUỐC THẮNG

(ĐH KHXH&NV)

TS. PHAN ANH TÚ

(ĐH KHXH&NV)

TS. BÁ TRUNG PHỤ

(Bảo tàng Lịch sử Việt Nam)

Trưởng TB

 

Uỷ viên– Thư ký

 

Uỷ viên

4

Chuyên đề 3:

Cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài Hình tượng Chằn trong nghệ thuật Đông Nam Á lục địa

14:30, CHIỀU THƯ 6, NGÀY 05/7/2019

PGS.TS. HUỲNH QUỐC THẮNG

(ĐH KHXH&NV)

TS. PHAN ANH TÚ

(ĐH KHXH&NV)

TS. BÁ TRUNG PHỤ

(Bảo tàng Lịch sử Việt Nam)

Trưởng TB

 

Uỷ viên– Thư ký

 

Uỷ viên

5

Nguyễn Thị Tâm Anh

(2017)

 

CBHD: GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

Tiểu luận tổng quan:

Hình tượng Chằn trong nghệ thuật Đông Nam Á lục địa

15:30, CHIỀU THƯ 6, NGÀY 05/7/2019

PGS.TS. HUỲNH QUỐC THẮNG

(ĐH KHXH&NV)

TS. PHAN ANH TÚ

(ĐH KHXH&NV)

TS. BÁ TRUNG PHỤ

(Bảo tàng Lịch sử Việt Nam)

Trưởng TB

 

Uỷ viên– Thư ký

 

Uỷ viên

 

Nguyễn Thị Vân (2017)

 

CBHD:

PGS.TS. Trần Thị Hồng Liên

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

Chuyên đề 2:

Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân ven biển Bình Định

13:30, CHIỀU THỨ 2, 08/7/2019

PGS.TS. HUỲNH NGỌC THU

(ĐH KHXH&NV)

TS. ĐINH THỊ DUNG

(ĐH KHXH&NV)

PGS.TS. PHAN AN

(VIỆN KHXH VÙNG NAM BỘ)

Trưởng TB

 

Uỷ viên– Thư ký

 

Uỷ viên

 

Chuyên đề 3:

Tín ngưỡng của cư dân ven biển Bình Định

14:30, CHIỀU THỨ 2, 08/7/2019

PGS.TS. HUỲNH NGỌC THU

(ĐH KHXH&NV)

TS. ĐINH THỊ DUNG

(ĐH KHXH&NV)

PGS.TS. PHAN AN

(VIỆN KHXH VÙNG NAM BỘ)

Trưởng TB

 

Uỷ viên– Thư ký

 

Uỷ viên

                                           

     


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.