Thời khóa biểu Học phần 1 Khóa 2017 đợt 2 - K18B -TP HCM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2017 - 2018

(Nghỉ TẾT từ 03/2/2018 đến 27/2/2018)

NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC - TP.HCM KHÓA: 2017 ĐỢT: 2 HỌC PHẦN: 01

STT

Tên môn học

Khối
kiến thức

Số TC

SL
Học viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

Ghi chú

1

Bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá Việt Nam

Bắt buộc

3

5

TS. Nguyễn Văn Hiệu

03/1/2018

09/1/2018 ​​​​ off

-31/1/2018
28/2/2018
07/3/2018-21/3/2018

CHIỀU THỨ 4

A.311

2

Lý luận văn hoá học

Bắt buộc

3

5

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

4/1/2018 off,

11/1/2018-01/2/2018: A.204
01/3/2018-22/3/2018: A.312

SÁNG THỨ 5

3

Các lý thuyết văn hoá học

Bắt buộc

3

5

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

03/1/2018,
10/1/2018,
17/1/2018,
24/1/2018,
31/1/2018

SÁNG THỨ 4

 D.404

05/1/2018,
19/1/2018
26/1/2018
02/2/2018


SÁNG THỨ 6

D.403

4

Địa văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

Bắt buộc

3

5

TS. Đinh Thị Dung

19/1/2018 - 26/1/2018

CHIỀU THỨ 6

D.401

02/3/2018
-
13/4/2018

SÁNG THỨ 6

D.403

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

 

12

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.