Thời khóa biểu Học phần 3 Khóa 2017 đợt 2 K18B-TP.HCM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2017 - 2018

NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC - TP.HCM KHÓA: 2017 ĐỢT: 2 HỌC PHẦN: 03

STT

Tên môn học

Khối
kiến thức

Số TC

SL
Học viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

Ghi chú

1

Văn hóa biển Việt Nam

Tự chọn

2

5

PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

11/10/2018 D.402-15/11/2017

CT5, 20/12/2018- Phòng D307

SÁNG THỨ 5

2

Văn hóa kinh tế

Tự chọn

2

5

TS. Trần Đình Lâm

05/10/2018-

12/10/2018-

16/11/2018

BÙ SCT6-23/11/2018 D.602

Bù CT3, 18/12/2018, Phòng D302

SÁNG THỨ 6

  D.602

3

Văn hóa Ấn Độ và ảnh hưởng của nó

Tự chọn

2

5

GS.TS. Phan Thu Hiền

22/11/2018-TBS

29/11-27/12/2018 D.603

SÁNG THỨ 5

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

 

6

 

 

 

 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.